Trang chủ Quản trị website

Quản trị website

Quản trị website là chuyên mục hướng dẫn quản trị website với các kỹ năng như upload, xử lý sự cố, quản trị domain, hosting, cách mua domain,hosting …

vài bổ sung cho quản trị website

Vài bổ sung trong quản trị website

Vài bổ sung trong quản trị website đề cập đến các dịch vụ dùng thêm khi mua domain hosting. Các nguyên tắc bảo mật và chọn hosting phù hơp
Các dịch vụ máy chủ riêng

Các dịch vụ máy chủ riêng

Các dịch vụ máy chủ riêng đề cập đến các dịch vụ thuê máy chủ để dùng riêng theo nhu cầu. Các đặc điểm, ưu khuyết điểm của từng loại dịch vụ.
xử lý sự cố website

Xử lý sự cố website

Xử lý sự cố website nói về xử lý các sự cố trong quá trình vận hành như: quên pass admin, bị tấn công, bị virus, web chạy chậm, quên pass...
sử dụng google search console

Sử dụng Google Search Console

Sử dụng Google Search Console để yêu cầu Google phân tích website của bạn, xem các từ khóa user đã tìm, các lỗi bảo mật trong website...
thống kê website với google analytics

Thống kê website với Google Analytics

Thống kê website với Google Analytics hướng dẫn bạn các thống kê trong website của mình như số người truy cập và thông tin của họ...
tăng tốc độ website

Tăng tốc độ website

Tăng tốc độ website là bài học nói về tầm quan trọng việc tăng tốc website. Các nguyên nhân làm website chạy chậm để bạn biết cách khắc phục.
backup và restore website

Backup và Restore website

Backup và Restore website là bài học đế cập vấn đề tạo bản sao lưu dự phòng cho website và phục hồi...
quản trị nội dung website

Quản trị nội dung website

Quản trị nội dung website đề cập đến những vấn đề liên quan đến quản trị thông tin của một website trên mạng vè nghề quản trị website
upload và cấu hình website

Upload và cấu hình website

Upload và cấu hình website hướng dẫn upload website bằng ftp. Quản trị file, database trên hosting, cấu hình kết nối đến database từ website
các loại website

Các loại website

Các loại website - xét về quy mô tổng quát thì có hai loại là website tĩnh và website động. Các thành phần chính trong môt website động....
quản trị hosting

Quản trị hosting

Quản trị hosting hướng dẫn quản trị file, database trong hosting. Quản trị account ftp, quản trị domain trọng hosting.
Quản trị tên miền

Quản trị tên miền

Quản trị tên miền hướng dẫn bạn về DNS và quản trị các loại record trong tên miền như A record, Cname record, MX và TXT Record
tổng quan về hosting

Tổng quan về hosting

Tổng quan về hosting giải thích hosting là gì, vì sao cần có, các nhà cung cấp, các hình thức thuê, các thông số của hosting mua hosting...
tổng quan về tên miền

Tổng quan về tên miền

Tổng quan về tên miền giới thiệu tổng quát về tên miền: nó là gì, vì sao cần có , phân loại , cách lựa chọn, kiểm tra tên miền, mua tên miền
Các kỹ năng quản trị website cần có

Các kỹ năng quản trị website cần có

Kỹ năng quản trị website là tập hợp những kỹ năng bạn cần biết và vận dụng để đăng ký, upload website và vận hành website trên mạng.