Upload và cấu hình website

Upload và cấu hình website hướng dẫn upload website bằng ftp. Quản trị file, database trên hosting, cấu hình kết nối đến database từ website.


Giới thiệu giao thức ftp

Trước khi biết upload và cấu hình website, Bạn cần biết về giao thức FTP.

FTP (File Transfer Protocol) là giao thức chuyên dụng để truyền file giữa các máy tính trên mạng. Cụ thể bạn sẽ dùng FTP để upload website lên hosting hoặc download các file từ hosting về.

FTP server hoạt động ở port 21. Và bạn sử dụng các tool như FileZilla Client, WinSCP, WS_FTP…để truyền file từ máy của mình và server.

Download và cài đặt Filezilla Client

FileZilla Client là một tool free giúp truyền file giữa máy của bạn và hosting. Để tải về sừ dụng Bạn vào Google tìm bằng từ khóa FileZilla Client . Sau đó thực hiện download.

Tải xong thì cài nhé. Việc cài đặt tool này rất dễ dàng, không có gì đặt biệt. Bạn thực hiện 1 vài phút là xong.

Màn hình Filezilla Client

Mở FileZilla Client là việc đầu tiên để upload và cấu hình website. Màn hình này thể hiện các file, folder trên máy local của bạn và các file/folder trên hosting.

màn hình FileZilla Client

Upload file lên hosting dùng ftp

B1: Chọn folder đích trên server hosting ở cột phải (folder htdocs  hoặc public_html)

B2: Chọn các file và folder trong máy của bạn bên cột trái

B3: Nhắp nút phải chuột rồi chọn Upload

Upload thành công, các file được upload sẽ hiện bên cột phải (trên hosting)

Để quản lý các file trên hosting (xóa, đổi tên, sửa…): nhắp nút phải chuột tại tên file rồi chọn  Delete, Rename…

Quản trị file trong hosting bằng web

Đăng nhập vào màn hình quản lý hosting rồi nhắp  File Manager là cách để quản lý file trên hosting bằng giao diện web.

Vào htdocs hoặc public_html để quản lý file trong website.

Có thể thực hiện upload file, xóa file, sao chép file… như các nút trong hình.

Địa chỉ trang web trong hosting

Một file .html đã lưu trong trong hosting có thể truy xuất thông qua cấu trúc địa chỉ : http://DomainName/TênFolder/TênFile.html . Nếu file lưu trong htdocs thì TênFolder bỏ qua. Nếu tên file là index.html thì có thể bỏ qua khi truy xuất.

Ví dụ: domain website: tintuchay.byethost24.com

Quản trị database trên hosting

Website động thường có database, đây là nơi lưu trữ dữ liệu để hiện ra trong trang web. Để tạo/xóa… database, vào mục MySQL Databases  trong màn hình quản lý hosting.

Trong shared hosting, số lượng database bạn tạo được sẽ bị giới hạn theo quy định của gói đã đăng ký.

Tạo, xóa database trong hosting

Thông tin của 1 database gồm có 4:  tên database, username kết nối vào db, password  và địa chỉ database server. Các thông tin này bạn sẽ khai báo trong các trang web động để kết nối đến database.

Import dữ liệu vào database

Database mới tạo trong hosting là database rỗng, chưa có dữ liệu. Vậy làm sao để có? Dữ liệu của database thường do người lập trình website xuất ra trong 1 file .sql Bạn sử dụng file .sql này để import vào database trện hosting.

B1: Nhắp Admin

B2: Nhắp lệnh Import è Chọn file .sql è Go

Cấu hình kết nối đến database

Trong các website động, kết nối đến database được khai báo trong 1 file cấu hình.

Tùy người lập trình, file này có thể được đặt tên và vị trí lưu khác nhau. Thường là  config.php, db.php, connectdb.php

Để tìm file cấu hình db, bạn đọc tài liệu triển khai của website, hoặc tìm file để thực hiện. Và cần khai báo 4 tham số:

  1. DB_HOST: Địa chỉ của database server.
  2. DB_NAME: Tên database bạn muốn kết nối đến.
  3. DB_USERNAME: tài khoản dùng để kết nối đến database.
  4. DB_PASSWORD: mật khẩu kết nối đến database.