Quản trị hosting


Quản trị hosting tức là sử dụng các chức năng đang có trên hosting của bạn. Để thực hiện, bạn phải đăng nhập vào địa chỉ web do nhà cung cấp gửi cho bạn trong quá trình đăng ký (url, username. pass). Các công việc bạn thực hiện bao gồm:

 • Quản trị file
 • Quản trị database .
 • Quản trị user ftp.
 • Quản trị các website.
 • Backup và restore hosting
 • Cấu hình các thông số cho website
 • Xử lý sự cố các website

Màn hình quản trị hosting

Đây là màn hình đầu tiên khi mới đăng nhập vào. Trong đó thể hiện các chức năng có thể dùng như: quản trị file, database, domain website…

Quản trị file trong hosting

Công việc bao gồm upload, download, xóa, sửa file trong hosting/ Để thực hiện, bạn nhắp link File Manager

Quản trị database trong hosting

Database là kho chứa dữ liệu cho các website động khi lập trình. Bạn có thể tạo xóa database, tạo database user… Để quản trị database, bạn nhắp link MySQL Databases

Quản trị account ftp trong hosting

FTP Accounts là nơi chứa các account để quản trị file trên hosting. Tùy gói hosting mà có thể tạo nhiều hoặc ít account ftp.

Để quản trị user ftp, bạn nhắp mục FTP Accounts

Quản trị domain website trong hosting

Mỗi hosting có thể chứa được nhiều website với domain khác nhau, tùy bạn mua gói nào.

Các website trong hosting cũng có thể mang nhiều domain khác nhau, tùy gói hosting có cho phép hay không.

Để quản trị domain các website trong hosting, bạn nhắp các mục Addon Domains , Sub Domains, Alias (Parked  Domains)

Tạo addon domain trong hosting

Mỗi hosting khi đăng ký đều gắn liền với 1 domain chính. Có những gói cho phép bạn lưu trữ trong hosting nhiều website khác nữa (có domain khác với domain chính)

Nếu gói hosting cho phép tạo addon domain thì bạn sẽ có thể thực hiện tạo addon domain cho website mới.

Như vậy, tạo Addon Domain khi bạn muốn có 1 website mới trong hosting của mình. Để tạo, nhắp mục Addon Domains

Nhập tên domain của website mới rồi nhắp Add Domain

Nếu thành công sẽ hiện kết quả

Chú ý là để tạo được addon domain tromg hosting. Trước tiên bạn phải cấu hình Name Server của domain trỏ về phía server hosting

Sau khi tạo addon domain thành công, vào File manager, sẽ thấy 1 folder là tên của domain website mới tạo

Chú ý là: Số lượng addon domain tạo trong hosting thường bị hạn chế bởi gói hosting mà bạn dùng. Ví dụ: gói Khởi nghiệp như hình bên là 2 addon domain

Tạo subdomain trong hosting

Trong hosting, ngoài website chính, bạn có thể tạo thêm các website mới mang địa chỉ như là subdomain của 1 domain. Để tạo, nhắp mục Sub Domains

Nhập thông tin domain con rồi nhắp Create

Tạo thành công, sẽ có thông tin subdomain vừa tạo: nơi chứa file, xóa subdomain…

Thường bạn tạo sub domain khi có nhu cầu tạo website mới nhưng địa chỉ như là con của website chính. Ví dụ:

 • Website chính:  google.com
 • Website “con”:  fonts.google.com , support.google.com

Tạo park domain trong hosting

Parked domain hay còn gọi là alias – là tên mới cho 1 website đang có trong hosting.

Tạo Parked domain cho 1 website khi muốn website chạy trên nhiều domain khác nhau. Ví dụ: bạn muốn khách hàng gõ abc.com hoặc abc.vn đều hiện ra 1 website thì cái domain thứ hai (abc.vn) là parked domain.

Để tạo, nhắp mục Parked Domains

Chọn domain mới sẽ thêm vào website và chọn domain của website đang có, xong nhắp nút Add Parked Domain

Chú ý: domain parked mới thêm phải trỏ Name server về phía hosting (xem hình)

Đọc hiểu các thông số hosting

Để quản trị tốt hosting, bạn cần hiểu các thông số trong đó

 1. Disk Quota: dung lượng dữ liệu tối đa được lưu trên host.
 2. Disk Space Used: dung lượng đã dùng.
 3. Bandwidth (băng thông): tổng lưu lượng dữ liệu từ hosting đổ về cho user trong 1 tháng. Nếu lưu lượng trong tháng lớn hơn so với bạn mua thì web bị khóa. User xem website sẽ thấy thông báo  Bandwidth limit exceed
 4. Main domain: domain chính trong hosting
 5. Mysql hostname: địa chỉ server database
 6. Mysql username: username kết nối mysql
 7. Ftp hostname: địa chỉ FTP server
 8. FTP username: username kết nối ftp
 9. Mysql Databases:  số lượng database
 10. Addon Domains: số lượng addon domain

Đây là bài quản trị hosting – hướng dẫn các thao tác quản trị hosting của Bạn. Còn các khái niệm về hosting thì xem ở link này nhé: Tổng quan về hosting. Ngoài ra tham khảo thêm ở các link sau : Hosting là gì? , Web hosting là gì?