Các kỹ năng quản trị website cần có

Kỹ năng quản trị website là tập hợp những kỹ năng bạn cần biết và vận dụng để đăng ký, upload website và vận hành website trên mạng.

Tổng quan về tên miền

 • Tên miền là gì. Vì sao cần có tên miền.
 • Cấu trúc của tên miền và phân loại tên miền: quốc tế, Việt Nam.
 • Cách lựa chọn tên miền.
 • Các quy tắc cho tên miền và các nguyên tắc đăng ký tên miền.
 • Các đại lý cung cấp tên miền, kiểm tra tên miền tồn tại.
 • Đăng ký mua tên miền, và đăng ký tên miền miễn phí.

Tổng quan về hosting

 • Hosting là gì? Vì sao cần có hosting.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ hosting.
 • Các hình thức thuê hosting.
 • Các gói hosting  và các thông số của một gói hosting.
 • Các tiêu chí để chọn hosting phù hợp.
 • Mua hosting , đăng ký hosting miễn phí.

Quản trị tên miền

 • Khái niệm về DNS, DNS Server.
 • Nguyên tắc làm việc của DNS.
 • Các  loại record trong domain.
 • Tạo A, Cname, MX và TXT Record.
 • Cấu hình Name Server của domain.

Quản trị hosting

 • Quản trị file trong hosting.
 • Quản trị database trong hosting.
 • Quản trị account ftp trong hosting.
 • Quản trị domain website trong hosting.
 • Tạo sub domain, addon domain,  park domain
 • Đọc hiểu các thông số quan trọng của hosting.

Các loại website

 • Website tĩnh (html. Css, js, images).
 • Website động và các kỹ thuật web động.
 • Hai thành phần chức năng trong một website.
 • Các loại tài nguyên trong một website.
 • Các cách thức phát triển website động.

Upload website lên mạng

 • Giới thiệu giao thức FTP.
 • FileZilla Client và các thông số FTP cần biết.
 • Upload website lên hosting dùng FTP.
 • Quản trị file trong hosting dùng web.
 • Quản trị database trên hosting Cấu hình kết nối database.

Quản trị các loại dữ liệu trong website

 • Các thao tác quản trị dữ liệu
 • Quản trị category
 • Quản trị tin tức
 • Quản trị menu

Phát triển nội dung website

 • Giá trị của nội dung
 • Kế hoạch nhập nội dung
 • Kỹ thuật nhập nội dung chuẩn SEO
 • Nghề quản trị website
 • Các công việc của nghề quản trị website

Backup và restore website

 • Backup website là gì và tầm quan trọng của backup website
 • Kế hoạch backup website
 • Backup file trong website bằng Web, FTP
 • Backup database trong website
 • Backup bằng công cụ hosting cung cấp
 • Restore file trong website
 • Restore database trong website

Tăng tốc độ website

 • Tầm quan trọng của tăng tốc website
 • Các nguyên nhân làm web chạy chậm
 • Phân tích tốc độ website online.
 • Phân tích website với Google Pagespeed Insights
 • Phân tích tồc độ website với Pingdom
 • Phân tích tốc độ website với Dareboost

Thống kê đo lường website

 • Giới thiệu và đăng ký sử dụng Google Analytics (GA)
 • Tạo luồng dữ liệu , lấy mã những GA
 • Chèn mã GA vào trang và kiểm tra hoạt động
 • Thống kê thời gian thực
 • Thống kê tổng quan và chi tiết về người xem
 • Thống kê tổng quan và chi tiết về công nghệ

Tăng hiệu quả hoạt động website

 • Giới thiệu Google Search Console (GSC)
 • Tầm quan trọng của GSC
 • Xác minh website với GSC
 • Xem các lỗi bảo mật trong website
 • Yêu cầu lập chỉ mục trang web
 • Xem thao tác thủ công
 • Xem các từ khoá tìm kiếm

Xử lý sự cố website liên quan đến hệ thống, kỹ thuật

 • Quên gia hạn domain
 • Quên gia hạn hosting
 • Website bị lỗi vượt quá băng thông
 • Website bị tấn công DdoS
 • Website bị hack
 • Website hiện không tốt trên các loại thiết bị

Xử lý sự cố website liên quan đến cấu hình, dữ liệu

 • Dữ liệu không chính xác
 • Thông tin trên website đã lỗi thời
 • Quên pass admin
 • Website không chạy
 • Website google báo có virus
 • Website hoạt động quá chậm

Các dịch vụ máy chủ riêng

 • Dedicated server, ưu nhược điểm của Dedicated server
 • Các thông số trên Dedicate server
 • VPS Hosting, ưu nhược điểm của VPS hosting
 • Colocation, các thông số cần biết về Colocation
 • Ưu nhược điểm  của colocation
 • Cloud server và các ưu điểm của cloud server

Các vấn đề bổ sung (domain, hosting, website)

 • Bảo mật thông tin tên miền
 • Khóa tên miền – domain locking
 • Chuyển nhượng tên miền
 • Các dịch vụ bổ sung với hosting
 • Các nguyên tắc bảo mật website
 • Các nguyên tắc đánh giá hosting

Đó là lược qua các kỹ năng quản trị website cần có của một người IT Manager để thực hiện quản trị website.