Trang chủ Trắc nghiệm web

Trắc nghiệm web

Trắc nghiệm web là các bài trắc nghiệm mang tính ôn tập các kiến thức thuộc lĩnh vực web như php, css, html, javascript, quản trị website…

trac-nghiem-javascript-so-7

Trắc nghiệm Javascript số 7

Trắc nghiệm Javascript số 7 hỏi bạn về các Javascript Framework. Các lệnh cơ bản trong AngularJS như ng-if, ng-repeat, kiểm lỗi trong form...
Trắc nghiệm Javascript số 6

Trắc nghiệm Javascript số 6

Trắc nghiệm Javascript số 6 luyện tập cách dùng sự kiện onsubmit, cách lấy value trong các control của form và kiểm tra dữ liệu theo quy tắc
trac-nghiem-javascript-so-5

Trắc nghiệm Javascript số 5

Trắc nghiệm Javascript số 5 luyện tập về DOM - mô hình phỏng cấu trúc trang web: Chọn node, thêm bớt node, chỉnh định dạng, nội dung node...
trac-nghiem-javascript-so-4

Trắc nghiệm Javascript số 4

Trắc nghiệm Javascript số 4 giúp luyện công về các đối tượng có sẵn trong js như window, document, location.,.. và tạo các đối tượng mới...
trac-nghiem-javascript-so-3.png

Trắc nghiệm Javascript số 3

Trắc nghiệm Javascript số 3 giúp bạn ôn kiến thức về vòng lặp , lệnh if, các sự kiện và hàm trong javascript
trac-nghiem-javascript-so-2

Trắc nghiệm Javascript số 2

Trắc nghiệm Javascript số 2 giúp bạn ôn tập các kiến thức về biến, kiểu dữ liệu,lệnh if, mảng trong Javascript
trac-nghiem-javascript-so-1

Trắc nghiệm Javascript số 1

Trắc nghiệm Javascript số 1 giúp test các kiến thức rất cơ bản như vai trò của Javascript, các quy tắc cơ bản, cách xuất giá trị biến...
bai-trac-nghiem-kien-thuc-php-1

Trắc nghiệm kiến thức PHP số 1

Trắc nghiệm kiến thức PHP số 1 giúp bạn nhớ các kiến thức cơ bản trong lập trình PHP như biến, nhúng file, array, truyền tham số cho trang...