Trang chủ PHP cơ bản

PHP cơ bản

Php cơ bản là chuyên mục hướng dẫn học PHP – công nghệ lập trỉnh web động phía server rất nổi tiếng, dễ học, nguồn mở, rất nhiều người học và sử dụng hiện nay.

mang-va-hang-trong-php

Mảng và hằng trong PHP

Mảng và hằng trong PHP là bài viết hướng dẫn bạn cách sử dụng mảng , cách khai báo và sử dụng hằng trong PHP
Cơ bản về lập trình PHP

Cơ bản về lập trình PHP

Cơ bản về lập trình PHP là bài hướng dẫn sơ khởi về lập trình php, gồm cài đặt php, cách viết code, khai báo biến, kiểu dữ liệu...
sử dụng webeditor

Sử dụng WebEditor

Sử dụng WebEditor hướng dẫn biến textarea thành vùng soạn thảo như Word trong trang web, thích hợp dùng cho nội dung tin, mô tả sản phẩm...
upload website php lên host

Upload website php lên host

Upload website php lên host là bài hướng dẫn đưa website php lên hosting. Gồm đăng ký, tạo database, import data, kết nối database trên host
tao-chuc-nang-dang-nhap-trong-php

Tạo chức năng đăng nhập trong php

Tạo chức năng đăng nhập trong php giúp xác định người dùng. Có những chức năng cần phải biết người dùng như đổi mật khẩu, thêm sửa dữ liệu
tao-chuc-nang-doi-pass-trong-php

Tạo chức năng đổi pass trong php

Tạo chức năng đổi pass trong php để giúp user đổi mật khẩu khi có nhu cầu. Chức năng này bắt buộc...
khi-user-quen-mat-khau

Khi user quên mật khẩu

Khi user quên mật khẩu , web dev sẽ làm gì? Tạo mật khẩu mới rồi gửi cho họ, cơ bản là...
gui-mail-voi-phpmailer

Gửi mail với phpmailer

Gửi mail với phpmailer là bài hướng dẫn gửi mail với thư viện phpmailer. Bài này thực hiện trong ngữ cảnh website...
ket-noi-den-mysql-dung-pdo

Kết nối mysql dùng PDO

Kết nối mysql dùng PDO tức là thực hiện kết nối đến mysql bằng thư viện PDO - thư viên có sẵn trong PHP giúp kết nối đến nhiều loại database
tao-ham-trong-php

Tạo hàm trong php

Tạo hàm trong php là để định nghĩa ra các chức năng mới trong website, để rồi bạn gọi chúng mỗi khi cần dùng đến.
nhan-du-lieu-tu-form-trong-php

Nhận dữ liệu từ form trong PHP

Nhận dữ liệu từ form là một trong những công việc quan trọng trong lập trình web động. Chúng ta tạo ra...
code-co-ban-trong-php-phan-3

Code cơ bản trong php – Phần 3

Code cơ bản trong PHP - phần 3 giải thích các biến cookie, session, cách tiếp nhận dữ liệu từ form, các hàm có sẵn thường dùng trong php.
code-co-ban-trong-php-phan-2

Code cơ bản trong PHP – phần 2

Bài code cơ bản trong PHP - phần 2 giải thích các toán tử, lệnh lặp while do, lệnh switch, cách dùng mảng và cách dùng tham số cho trang
code-co-ban-trong-php-phan-1

Code cơ bản trong PHP – phần 1

Bài viết code cơ bản trong PHP - phần 1 giải thích những code cơ bản nhất trong PHP như biến, hằng, chuỗi, lệnh if, lệnh lặp for
tong-quan-cong-nghe-web-dong-php

Tổng quan về web động PHP

Tổng quan về web động php là bài viết đề cập đến mô hình web, code php cơ bản... để bạn hình dung về sự cần thiết phải xử lý web động
Các phần mềm quản trị website cần thiết

Các phần mềm dân PHP cần có

Các phần mềm sau giúp bạn coding php, quản lý project, upload website lên mạng, xem lỗi, ...