Các phần mềm dân PHP cần có

Các phần mềm sau giúp bạn coding php, quản lý project, upload website lên mạng, xem lỗi, …

I. Chương trình Xampp

Để lập trình website với PHP, máy của bạn cần cài đặt bốn chương trỉnh : Apache, PHP, MySql, PHPMyadmin. Có bốn chương trình này, máy của bạn sẽ trở thành một web server và bạn mới làm website được.

Xampp là chương trình miễn phí, giúp bạn cùng lúc cả bốn chương trình trên.

1. Cài đặt chương trình Xampp

B1 : Tải về tại đây https://www.apachefriends.org/download.html

Bước 2 : Chạy file mới down rồi nhắp Next

B3: Chỉ chọn 4 mục như hình dưới rồi nhắp Next

B4 : Chọn đường dẫn là C:\xampp, nhắp Next

B5 Nhắp Next rồi nhắp Next

B6 : Quá trình cài diễn ra

Trong quá trình này nếu máy có hỏi thì nhắp như hình dưới

B7 : Đợi quá trình cài đặt hoàn tất. Nhắp Finish

Bước 8 : Chạy Xamp Control Panel với quyền Administrator (Run as Administrator) rồi thực hiện theo hình dưới

B9: Nhắp Yes tại mục Apache rồi Yes

B10: Tương tự, nhắp Yes tại mục MySQL rồi Yes

B11: Nhắp 2 nút Start như hình dưới

Kết quả phải như hình dưới:

Bước 12: Test

Mở browser, gõ http://localhost/  è Màn hình phải hiện ra như hình dưới

Nhắp phpMyadmin (xem hình trên) è Màn hình phải hiện ra như hình dưới

Tới đây việc cài Xampp đã hoàn tất. máy của bạn lúc này được xem như là 1 webserver. Bạn mới có thể làm web được.

2. Cấu hình php sau khi cài xampp

a. Mở Xampp Control Panel: Vào folder cài đặt xampp, và mở chương trình xampp-control.exe

b. Nhắp nút Config rồi chọn php.ini như hình dưới

c. Nội dung file cấu hình php hiện ra, bạn gõ Ctrl-F để tìm chữ post_max_size , thay giá trị đang có của biến này thành giá trị lớn hơn (50MB hoặc 100MB)

d. Tiếp tục tìm chữ upload_max_filesize , hãy thay giá trị của biến đang có bằng giá trị lớn hơn nhé (50MB hoặc 200MB)

Lưu file cấu hình và đóng file lại .

e. Nhắp nút Stop rồi Start lại Apache để cấu hình có tác dụng nhé.

II. Chương trình NetBeans

NetBeans là chương trình giúp coding php, xem thử quản lý project PHP dễ dàng. IDE NetBeans được nhiều người dùng. Trước khi cài đặt NetBeans, bạn hãy cài đặt Xampp trước (xem hướng dẫn trên) để NetBeans dò chính xác cấu hình server trên máy của bạn nhé.

1. Cài thư viện Java SE Development Kit

Để NetBeans hoạt động trên máy của bạn, hãy download và cài trước Java SE Development Kit 8. Đó là thư viện mà NetBeans cần, nếu bạn đã cài rồi thì thôi, không thì vào google gõ java se development kit 8 rồi down về cài nhé, hoặc vào thẳng link này : https://www.oracle.com/in/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html

Khi cài chỉ việc nhắp vài cái nút Next là xong.

2. Cài đặt NetBeans

Bạn vào trang https://netbeans.org/features/php/ để down về.

Down về rồi cài đặt bình thường. Nếu chưa cài Java SE Development Kit thì sẽ gặp lỗi như sau, bạn cần theo chuẩn bị như bước trên nhé.

Sau đây là một số màn hình cài đặt NetBean bạn sẽ gặp

cai-dat-netbeans
Cài đặt NetBeans
cai-dat-netbeans
Cài đặt NetBeans
customize-netbean-cho-nhe-may
Customize netbeans, bỏ bớt những mục không cần thiết cho nhẹ

Khi gặp màn hình sau, nhắp nút Customize rồi bỏ chọn 2 mục Java SE và Java EE cho nhẹ đỉa (đỡ tốn gần 300MB) rồi OK, Next tiếp

man-hinh-chuong-trinh-netbeans
Màn hình chương trình NetBeans

3. Tạo project trong NetBeans

Vào menu File => chọn New Project => chọn PHP ==>Next như hình dưới

Tạo project php trong NetBeans
Khai bái tên project, vị trí lưu các file trong project, chọn version PHP, Encoding chọn là UTF-8

Sau đó chỉ việc nhắp các nút Next là xong

4. Chỉnh default browser trong NetBeans

Default browser là trình duyệt sẽ được chạy khu bạn Run 1 file php trong NetBeans. Thực hiện như sau để chỉnh:

Vào menu Tools => Options=> General ==> Mục Web Browser : chọn trình duyệt muốn dùng và chọn No Proxy

5. Cài theme trong NetBeans

Có nhiều cách trình bày code (theme) để bạn chọn , mục đích để xem code dễ hơn. Mỗi theme có màu sắc code, font chữ khác nhau.

Tải theme: bạn vào https://netbeansthemes.com/ rồi download các theme muốn dùng.

Cài theme: Vào menu Tools => Options => General => nhắp nút Import => rồi nhắp nút Browse để chọn file zip của theme

6. Chỉnh font trong NetBeans

Font size trong NetBeans khá nhỏ, chỉnh cho lớn lên (hoặc chọn font khác) bằng cách vào menu Tools => chọn Options => chọn Fonts & Colors

III. Các phần mềm upload website

FileZilla hay FlashFXP, WS_FTP, WinSCP … là các chương trình giúp bạn upload các file trong website của mình từ máy local lên server trên internet.

Các chương trình này dùng giao thức FTP để upload file. Sau khi lập trình website ở máy local xong, bạn cần dùng các chương trỉnh này để đưa website lên mạng hoặc download website từ trên mạng về  lại máy local

Hầu hết các phần mềm này đều miễn phí, bạn gõ tên chúng trong Google để t2im down về dùng nhé. Gợi ý: nên xài FileZilla hoặc FlashFXP

IV. Chương trình Notepad++

Notepad++ là chương trình soạn thảo văn bản miễn phí và rất hay. Các trang html mà Notepad++ hiển thị cho bạn xem rất dễ nhìn.

Cách download: Vào Google, gõ Notepad++ rồi down về từ link đầu tiên. Việc cài đặt Notepad++ cũng không có gì đặt biệt, bạn tự tiến hành như các soft bình thường.

IV. Dreamweaver

Dreamweaver là chương trình thiết kế web chuyên nghiệp. Là người thiết kế và lập trình web, bạn nên có chương trình này. Tuy nhiên đây là chương trình có bản quyền và giá khá cao. Cách cài đặt Dreamweaver cũng không có gì đặt biệt, bạn tiến hành như các soft bình thường khác. Với Dreamweaver , việc upload toàn bộ website hoặc 1 file nào đó rất đơn giản. Với Dreameaver, coding web cũng dễ hơn rất nhiều.