Tổng quan về web động PHP

Tổng quan về web động php là bài viết đề cập đến mô hình web, code php cơ bản… để bạn hình dung về sự cần thiết phải xử lý web động

Cơ bản về mô hình web

1. Đôi nét về mô hình web tĩnh

 • Mô hình web tĩnh là mô hình mà bạn triển khai bằng cách tạo các trang web có tên file mở rộng là .html, rồi lưu vào server.
 • Khi có ai đó dùng trình duyệt để request trang web tĩnh bằng http, webserver sẽ đọc file rồi trả gửi trả về để trình duyệt hiện trang ra.
 • Nội dung trang web tĩnh được tạo ra bằng ba loại mã: mã html, mã css và mã javascript . Mã html để bố trí thông tin, css để định dạng và mã javascript để tạo các hiệu ứng, những thay đổi linh động về nội dung và định dạng. Thông tin định dạng trong trang web tĩnh do bạn gõ nhập vào trang và lưu cùng mã html, css, javascript.
 • Mô hình web tĩnh:
mo-hinh-web-tinh

Trong mô hình wb tĩnh, user yêu cầu một trang web html đã được thiết kế sẵn và lưu  webserver, web server sẽ đọc file web được yêu cầu rồi trả về trình duyệt, không còn có hoạt động nào khác như : tương tác database, gửi mail, tương tác đến các server khác:
Browser request đến webserver , web server tiếp nhận rồi đọc file trả về cho browser xử lý, chỉ thế thôi.

2. Đôi nét về mô hình web động

 • Mô hình web động là mô hình mà bạn triển khai bằng cách tạo các trang động có tên file mở rộng là .php, rồi đặt trên server.
 • Khi có ai đó dùng trình duyệt để request trang web động bằng http, webserver sẽ chuyển yêu cầu đến cho một chương trình xử lý web động (chương trình PHP). Chương trình xử lý web động sẽ tạo các nội dung động tùy ngữ cảnh (căn cứ vào thời gian, dữ liệu, người dùng, dịch vụ…) rồi trả về cho web server, Web server nhận kết quả xử lý rồi mới gửi trả về để trình duyệt .
 • Nội dung trang web động được tạo ra bằng bốn loại mã: mã html, mã css, mã javascript và mã lệnh php. Ba lại mã html, css, javaascript do trình duyệt xử lý, còn còn mã lệnh php để tạo nội dung động.
 • Để tạo nội dung động, chương trình php thường sẽ truy xuất đến database hoặc tương tác vào hệ thống file, hoặc các website khác…Bởi vậy lập trình web động đòi hỏi nhiều kuến thức hơn web tĩnh: HTML, CSS, Javascript, Database, WebServer, HTTP… tốn nhiều công sức và thời gian hơn
 • Mô hình web động:
mo-hinh-web-dong

Tổng quan về web động PHP

Web động php tức là bạn viết code lập trình để tạo ra các trang web có nội dung linh động. Code ở đây sẽ viết theo mã lệnh PHP.

Mã lệnh PHP là các quy tắc viết lệnh cho chương trình xử lý web động PHP hiểu được. Bạn cần học cách viết các mã lệnh này để viết cho chương trình PHP hiểu và thi hành. Ai đã biết ngôn ngữ C là một lợi thế , vì mã lệnh cần học là dựa trên trình biên dịch C.

Dấu hiệu mã lệnh php: Trong trang web, lệnh php nằm trong dấu hiệu như bên dưới, chương trình PHP sẽ tìm các dấu hiệu này để thi hành lệnh do bạn viết:

<?php
   lệnh 1;
   lệnh 2;   //chú thích
     lệnh 3;  /* lệnh này loại bỏ các tag html trong biến $x */
?>

Trong mã lệnh PHP, mỗi dòng lệnh sẽ kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Các khối lệnh nằm trong  dấu ngoặc móc : {  … }.  Các chú thích thì  nằm trong dấu  // hoặc   /* …. */

Tóm tại: Trang web động là trang web được tạo ra bằng mã lệnh html, css, javaascript như web tĩnh, nhưng có thêm code php để tính toán, phát sinh các thông tin linh động tùy ngữ cảnh lập trình. Trang web động lưu thành file có tên mở rộng là  .php . Đặc trưng của trang php là nó chứa các khối code php được thực thi trước trên server để tạo các kết quả mong muốn.

Ví dụ về code trong một trang web động

<style>
  #chao{ font-size: 1.5rem; }
  #chao .sang { color:crimson}
  #chao .chieu { color:deeppink}
</style>
<div id="chao">
<?php
  $gioHienTai = gmdate("H")+ 7;
  echo "Bây giờ là <b>" . $gioHienTai . " giờ ! </b> ";
  if(gmdate("H")<=12) echo "<span class='sang'>Chào buổi sáng! Chúc an lành</span>"; 
  else echo "<span class='chieu'>Chào buổi chiều! Chúc mạnh khỏe</span>";
?>
</div>
<hr>

Trang web có code html, css và php, khi chạy sẽ hiện lời chào khác nhau tùy buổi sáng hay buổi chiều. định dạng lời chào cũng khác.

Mời bạn đọc bài liên quan Các khái niệm cơ bản trong webCác phần mềm dân PHP cần có