Trang chủ Ôn tập web

Ôn tập web

Ôn tập web là mục gíup bạn ôn lại các kiến thức web đã học, Bạn sẽ thấy ở đây cách nói khác về những kiến thức cũ nhưng đã quên mất :)

Lọc sản phẩm với Javascript

Lọc sản phẩm với Javascript hướng dẫn lọc sản phẩm theo thương hiệu, giá, màn hình… - tính năng thường thấy trên các web điện thoại,laptop...
kiểm tra dữ liệu trong form

Kiểm tra dữ liệu trong form

Bài kiểm tra dữ liệu trong form này hướng dẫn cách validation data do user nhập với các dạng control khác nhau...
ung-dung-javascript-de-kiem-tra-form

Ứng dụng javascript kiểm tra dữ liệu trong form

Ứng dụng javascript kiểm tra dữ liệu trong form hướng dẫn cách kiểm tra các loại dữ liệu trong form như text radio checkbox select textarea
ung-dung-javascript-code-nho-huu-ich

Ứng dụng javascript: code nhỏ hữu ích

Ứng dụng javascript: code nhỏ hữu ích hướng dẫn bạn triển khai các đoạn code nhỏ, ngắn để tạo nên các chức năng hữu ích trong trang web
ung-dung-javascript-trong-form-login

Ứng dụng javascript trong form login

Ứng dụng javascript trong form login hướng dẫn khóa nút đăng nhập khi chưa nhập user/pass ; Icon eye để ẩn hiện mật khẩu ; Focus username....
on-tap-javascript-co-ban

Ôn tập Javascript cơ bản

Ôn tập javascript cơ bản nói về vai trò của javascript, các ứng dụng, các lệnh cơ bản như if, lặp, khai báo biến, truy xuất các tag...
phân tích hoạt động cơ bản trong php

Phân tích hoạt động cơ bản trong PHP

Phân tích hoạt động cơ bản trong PHP nói về cách php xử lý code trong trang php của bạn, mô hình hoạt động của php, hai cách viết code cơ bản
làm việc với-form trong php

Làm việc với form trong php

Làm việc với form trong php gồm các vấn đề: sử dụng $_GET, $POST ; hiện lại giá trị ; kiểm tra dữ liệu và hiện lỗi ; xử lý file upload; ứng dụng của method get
Tạo trang đổi mật khẩu trong php

Tạo trang đổi mật khẩu trong php

Tạo database và bảng users (nếu chưa có)Tạo database hocPHPTạo table users có 11 field :...
Tạo trang đăng nhập trong php

Tạo trang đăng nhập trong php

Hướng dẫn tạo trang đăng nhập trong php gồm tạo form, phát sinh mật khẩu mới , cập nhật mật khẩu mới vào database và gửi mail cho user
tạo trang quên mật khẩu trong php

Tạo trang quên mật khẩu với php

Hướng dẫn cách tạo form, phát sinh mật khẩu mới , cập nhật mật khẩu mới vào database và gửi mail cho user
tạo trang đăng ký thành viên trong php

Tạo trang đăng ký thành viên với php

Tạo trang đăng ký qua các bước như tạo table users, tạo form, kiểm lỗi, lưu data vào table, kiểm tra username bằng ajax, gửi mail kích hoạt.
bai-tap-tao-database

Bài tập tạo database

Đây là bài tập tạo database, bạn thực hiện tạo database và các table được liệt kê trong bài. Sau đó tạo quan hệ giữa các table theo yêu cầu
on-tap-database

Ôn tập database trong lập trình php

Ôn tập database trong lập trình php nhắc bạn nhớ các kiến thức liên quan đến database để dùng trong lập trình web php.
on-tap-PHP

Ôn tập kiến thức PHP

Ôn tập kiến thức PHP giúp bạn nhớ các kiến thức quan trọng trong lập trình php để code tiếp tục.
on-tap-web-1

Các khái niệm cơ bản trong web

Các khái niệm cơ bản trong web rất cần phải nắm rõ với web developer, sau đây là một vài khái niệm bạn quan trọng.