Các khái niệm cơ bản trong web

Các khái niệm cơ bản trong web rất cần phải nắm rõ với web developer, sau đây là một vài khái niệm quan trọng.

Trang web là gì

Trang web (tĩnh) là một file dạng text chứa dữ liệu và các tag HTML.  Có những chương trình đặt biệt (gọi là trình duyệt web – brovser) được tạo ra để hiển thị text bạn gõ trong trang html. Trình duyệt web đọc các tag và hiển thị theo quy định của tag. Dữ liệu trong các tag có thể là chữ, hình ảnh, âm thanh, video…

Website là gì

Website là một tập hợp nhiều trang web thể hiện thông tin của một tổ chức, một chủ đề nào đó.  Mỗi website có một trang web gọi là trang chủ, trang chủ này sẽ chứa các hyperlink chỉ đến các trang web khác trong website.

Người xem sẽ vào website bắt đầu từ trang chủ, từ trang này, nhờ các link trong đó mà họ sẽ đến được các trang khác trong toàn website.

Webserver là gì

Webserver là các máy “phục vụ web”, là các máy tính có cài chương trình webserver, 2 chương trình webserver nổi tiếng nhất là IIS và Apache. Người lập trình theo hướng .NET thường dùng IIS, còn lập trình theo hướng PHP thì dùng Apache, vì Apache hỗ trợ đầy đủ nhất cho PHP.

Webserver sẽ trả về cho trình duyệt trang web được yêu cầu. Webserver liên lạc với browser bằng giao thức http.

Http là gì

Khi  bạn gõ địa chỉ trang web trong trình duyệt thì trình duyệt sẽ dùng giao thức http tạo 1 request gửi đến webserver để yêu cầu trang. Webserver nhận được request cũng sẽ dùng http để phản hồi về trình duyệt trang web được yêu cầu. Http là ngôn ngữ chung để trao đổi thông tin giữa trình duyệt và webserver.

mo-hinh-web

Có thể nói cách khác: http là ngôn ngữ để giao tiếp giữa trình duyệt và web server, giống như tiếng anh là ngôn ngữ để giao tiếp người này với người kia.

Web tĩnh là gì

Web tĩnh là trang web chỉ có tag html và chữ trong đó, tất cả do người tạo gõ trực tiếp trong trang và lưu thành file có tên mở rộng là .html hoặc .htm. Code trong rang web tĩnh không hề có tương tác đến cơ sở dữ liệu.

Web động

Web động là trang web có truy xuất đến cơ sở dữ liệu (Database) hoặc có tương tác với webserver để thực hiện một chức năng cao cấp nào đó. Một trang web động có thể trả về những kết quả khác nhau tùy theo yêu cầu của người sử dụng. Thiết kế web động đòi hỏi người thiết kế có nhiều kiến thức: HTML, Javascript, Database, WebServer, … tốn nhiều công sức và thời gian. Dữ liiệu trong trang web động không nhất thiết do người làm web gõ vào, mà thường dữ liệu lấy từ kho dữ liệu (database)

Hoạt động của web động:

hoat0dong-cua-web-dong

Khi trình duyệt yêu cầu 1 trang web động, Webserver sẽ tương tác với các chương trình “hậu trường” phía sau nó (như PHP, ASP, ColdFusion…) để thực hiện một số việc nào đó, (thường là kết nối cơ sở dữ liệu), các chương trình này lấy dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu và thực hiện định dạng (nếu cần) rồi đưa về cho webserver, webserver sẽ phản hồi về cho trình duyệt.

Các chương trình “hậu trường” như PHP, ASP, ColdFusion… là chương trình trung gian, là cầu nối giữa Webserver và cơ sở dữ liệu. Chúng được gọi là các chương trình xử lý web động.