Trang chủ Kỹ thuật web

Kỹ thuật web

Kỹ thuật web là các bài viết về các kiến thức mới, kỹ thuật mới, các mô hình hoạt động… và ứng dụng chúng để thực hiện một yêu cầu nâng cao nào đó.

tuong-tac-voi-mysql-tu-trinh-duyet-bang-ajax

Tương tác mysql từ trình duyệt bằng ajax

Tương tác mysql từ trình duyệt bằng ajax hướng dẫn submit form lên server, gồm cả file upload, cách nhận dữ liệu từ server và hiện kết quả...
su-dung-ajax-de-hien-du-lieu-tu-database

Sử dụng ajax để hiện dữ liệu từ database

Sử dụng ajax để hiện dữ liệu từ database hướng dẫn tạo request bằng javascript tới server để lấy dữ liệu về mà không cần nạp trang lại.
các chức năng cần có trong một website

Các chức năng cần có trong một website

Mỗi website gồm hai phần, mỗi phần có những trang chức năng và layout riêng. Hai phần đó là phần admin/quản trị...
cac-giai-phap-tang-toc-website

Các Giải Pháp Tăng Tốc Website

Các Giải Pháp Tăng Tốc Website giúp bạn hiểu về mô hình hoạt động của web các giải pháp giúp tăng tốc độ hoạt động của webstie.
localStorage-SessionStorage-Cookie

Sử dụng LocalStorage, SessionStorage và Cookie

LocalStorage, SessionStorage và cookie là ba cách lưu trữ dữ liệu khác nhau trong trình duyệt. Bạn dùng nó để lưu trữ thông tin user hoặc tăng tốc website.
sử dụng sse trong php

Sử dụng SSE trong PHP

Sử dụng SSE trong PHP là sử dụng kỹ thuật SSE để đưa dữ liệu về user 1 cách tự động khi có...
ngôn ngữ xml

Ứng dụng của XML (Extensible Markup Language)

Ứng dụng của XML rất đa dạng, là người lập trình bạn cần phải biết để sử dụng nhé, không nhiều thì ít. Trong phát triển ứng dụng thế nào bạn cũng đụng đến.
server sent events

Kỹ thuật Server Sent Events – truyền dữ liệu tự động...

Kỹ thuật Server-Sent Events cho phép kết nối thời gian thực giữa server và browser, nhờ đó một thay đổi trên server (database, status...). sẽ truyền ngay về user