Tầm quan trọng của Javascript với ngành Front-End

Tầm quan trọng của Javascript với ngành Front-End đề cập đến sự quan trọng của Javascript đối với sinh viên ngành Front-End.

Mục lục


Ngành Front-End tại Fpoly

Trong chuyên ngành hẹp Front-end tại Fpoly, nhiều môn học được triển khai gồm:

 • ECMAScript : học về các đặc điếm mới trong các version ECMAScript
 • NodeJS : học về lập trình web phía server (Server side Javascript)
 • TypeScript : bổ sung type và nhiều tiện ích giúp lập trình Javascript chặt chẽ hơn…
 • Angular: tổ chức lập trình Javascript web phía client.
 • ReactJS – lập trình Javascript phía client và server.

Dễ thấy các môn học trên đều liên quan đến Javascript. Bởi vậy, các kiến thức nền tảng Javascript cực kỳ quan trọng. Nếu người học không ổn về Javascript sẽ dễ dẫn đến nhiều khó khăn khi học các môn phía sau.

Những kỹ năng sinh viên cần có

Sau đây là một số kỹ năng sinh viên cần luyện tập với Javascript để sử dụng trong lập trình Javascipt ở phía client lẫn server.

 • Thành thạo sử dụng mảng , chuỗi, ngày giờ
 • Sử dụng đối tượng khi lập trình Javascript.
 • Sử dụng Ajax: tạo request, call api đến server
 • Sử dụng Regular Expression.
 • Các kỹ thuật lập trình bất đồng bộ: Callback, Promise, Async/Await
 • Sử dụng các thư viện tiện ích: moment/lodash, bootstrap. Jquery giúp lập trình nhanh, gọn hơn.
 • Ngoài ra sinh viên cũng cần rèn luyện thêm về kỹ năng responsive, SCSS, SASS đặc thù của ngành Front-end.

Tầm quan trọng của Javascript với ngành Front-End

Client side Javascript and server side javascript

Thường với mỗi website , lập trình viên sẽ cần đến hai ngôn ngữ: đó là ngôn ngữ lập trình ở  phía máy chủ (Server side)  và ngôn ngữ lập trình ở phía client (Client side)

Trên phía máy chủ, các lập trình viên có thể chọn 1 trong nhiều ngôn ngữ để lập trình, như PHP, .NET, Javascript, Java, ColdFusion…Mỗi ngôn ngữ này có những đặc trưng riêng, tùy theo yêu cầu của dự án và đặc trưng của ngôn ngữ mà lập trình viên chọn 1 ngôn ngữ để thực hiện.

Riêng ở phía client, lập trình  viên chỉ có một thứ duy nhất, không có sự lựa chọn. Đó là ngôn ngữ lập trình Javascript để thực hiện tính toán, xử lý dữ liệu. Javascript là ngôn ngữ duy nhất hiện nay chạy ở trong mọi trình duyệt. Do đó mọi lập trình viên đều cần phải có kỹ năng lập trình Javassript ở phía client.

Như vậy, hiện nay, Javacript có thể được dùng để lập trình website ở phía client lẫn phía server , mang lại những thuận lợi cho lập trình viên khi lựa chọn để thực hiện dự án.

Những gì quan trọng của ngành Front-End tại Fpoly đều liên quan đến Javascript. Javascript là nền tảng, là cơ bản, là quan trọng cần phải nắm rõ để học, thực hành triển khai thực hiện các dự án website về sau.

Lời khuyên

Tầm quan trọng của Javascript với ngành Front-End là lớn lắm. Qua những trình bày trên. Các em hãy nghiêm túc học và thực tập để thành thạo các kỹ năng trong Javacript. Từ đó làm căn bản để dễ có kết quả tốt trong học tập và thuận lợi cho việc làm sau khi ra trường.

Mời bạn xem thêm bài Đôi điều về Javascript để hiểu thêm về javascript nhé.