Trang chủ Video Thầy Long Web

Video Thầy Long Web

Video hướng dẫn học các môn PHP, Javascript, HTML, CSS, Laravel của Thầy Long Web

su-dung-pdo-trong-php

Sử dụng pdo trong php

Sử dụng pdo trong php trong php bài bài viết hướng dẫn bạn cách dùng thư viên PDO của php để thao tác với dữ liệu trong database.
phân trang trong php

Phân trang trong PHP

Phân trang trong PHP hướng dẫn bạn cách phân khúc dữ liệu để hiện trong trang web và hiện các link để user nhắp vào khúc muốn xem
su-dung-tham-so-trong-url

Sử dụng tham số trong url

Sử dụng tham số trong url là bài hướng dẫn cách sử dụng tham số trong url truyền đến trang php, cách tiếp nhận và các ứng dụng của tham số
gui-mail-trong-php-qua-gmail-va-mailtrap-.png

Gửi mail trong php qua gmail và mailtrap

Gửi mail trong php qua gmail và mailtrap hướng dẫn bạn cách gửi mail từ php đến người dùng thông qua gmail và mailtrap
tuong-tac-voi-database-voi-pdo-trong-php

Tương tác database với pdo trong php

Tương tác database với pdo trong php hướng dẫn kết nối từ PHP vào database Mysql. Lấy dữ liệu, chèn thêm dữ liệu mới, cập nhật và xóa dữ liệu

Hiện mảng trong PHP và định dạng

Hiện mảng trong PHP và định dạng là video hướng dẫn cách lặp qua một mảng hai chiều để hiển thị ra trang web, Sau đó định dạng với bootstrap