Trang chủ Thực tập Angular

Thực tập Angular

Thực tập Angular là chuyên mục ôn tập và thực hiện các chức năng trong dự án với Angular – một framework Front End rất nổi tiếng

xu-ly-gio-hang-dung-angular

Xử lý giỏ hàng dùng Angular

Xử lý giỏ hàng dùng Angular hướng dẫn tạo nút thêm vào giò, lưu sản phẩm vào giỏ hàng,, hiện giỏ hàng, tính tông tiền, tổng số lượng...
tao-don-hang-luu-gio-hang

Tạo đơn hàng và lưu giỏ hàng

Tạo đơn hàng và lưu giỏ hàng tức là gửi thông tin đơn hàng lên để tạo , sau đó gửi các sản phẩm đã được chọn trong giỏ hàng lên server để lưu
hien-chi-tiet-san-pham-dung-angular

Hiện chi tiết sản phẩm dùng Angular

Hiện chi tiết sản phẩm dùng Angular hướng dẫn tạo component để hiện chi tiết 1 sản phẩm lấy từ server về, hiện thêm các sản phẩm liên quan...
hien-san-pham-theo-loai-dung-angular

Hiện sản phẩm theo loại dùng Angular

Hiện sản phẩm theo loại dùng Angular hướng dẫn thực hiện code để tạo component hiện các sản phẩm trong 1 loại nào đó và phân trang....
hien-loai-san-pham-dung-angular

Hiện loại sản phẩm dùng Angular

Hiện loại sản phẩm dùng Angular hướng dẫn cách tạo component và nhúng vào layout. Sau đó lấy dữ liệu từ server (các loại sản phẩm) để hiện ra
hien-san-pham-moi-dùng-angular.png

Hiện sản phẩm mới dùng Angular

Hiện sản phẩm mới dùng Angular hướng dẫn thực hiện code tạo component để các sản phẩm mới từ Server hiện trong trang chủ.
hien-san-pham-ban-chay-dùng-angular

Hiện sản phẩm bán chạy

Hiện sản phẩm bán chạy hướng dẫn bạn dùng Angular lấy dữ liệu bán chạy từ Server để hiện trong trang chủ.
doi-dieu-ve-angular-p2

Đôi điều về Angular – P2

Đôi điều về Angular - P2 đề cập cơ bản một số vấn đề như JSon-Server, sử dụng http service, interface, lấy tham số từ url , tạo service mới
doi-dieu-ve-angular

Đôi điều về Angular – P1

Đôi điều về Angular - P1 đề cập cơ bản về Angular như cài đặt, tạo project, Khái niệm về component và service, Sử dụng Layout và Routing