Cài đặt wordpress

Cài đặt wordpress là bài viết hướng dẫn cách tạo một website dựa trên mã nguồn wordpress . Nếu bạn chưa biết wordpress, mời đọc bài bắt đầu với wordpress trước khi tiếp nhé.

1. Download mã nguồn wordpress

Truy cập vào https://wordpress.org/download/  để tải bản WordPress mới nhất

cai-dat-wordpress-1

2. Giải nén file wordpress mới tải

Chép file zip mới tải về vào htdocs và giải nén (Extract Here), sẽ xuất hiện folder tên wordpress. Chú ý nhé để cài đặt wordpress thành công thì phải chép mã nguồn wordpress vào htdocs

3. Đổi tên folder

Đổi tên folder wordpress mới xuất hiện thành tên bạn mong muốn. Ví dụ: tinhay

4: Tạo database cho website

Tiếp theo là bạn cần tạo database cho website, thực hiện bằng cách mở  trình duyệt và gõ http://localhost/phpmyadmin/ rồi tạo database cùng tên với folder trên (tinhay)

cai-dat-wordpress- ao-database

5. Bắt đầu cài đặt wordpress

Mở trình duyệt và nhập http://localhost/tinhay  

a. Nhắp Continue như hình dưới:

cai-dat-wordpress-3.png

b. Nhắp Let Go như hình dưới

cai-dat-wordpress-4

c. Nhập thông tin kết nối đến database: Làm theo hình dưới

cai-dat-wordpress-5

d. Nhắp Run the installation

cai-dat-wordpress-6

e. Nhập thông tin website (làm theo gợi ý trong hình)

cai-dat-wordpress-7

f. Xong, nhắp Login để đăng nhập vào quản trị.

cai-dat-wordpress-8

g. Đăng nhập vào quản trị

cai-dat-wordpress-9

Giao diện cài đặt thành công của trang quản trị

cai-dat-wordpress-10

Chúc mừng, bạn đã cài đặt wordpress xong rồi đó. Nhắp vào link Tin tức như hình trên để ra xem phần Frond End