Sử dụng theme trong wordpress

Sử dụng theme trong wordpress là kỹ năng cần biết để chỉnh giao diện cho trang, như đổi layout, màu sắc, header, footer, cấu hình logo….

1. Đổi theme trong wordpress

Mỗi theme là một kiểu trình bày toàn bộ website của bạn. Bạn có thể cài vào wordpress nhiều theme nhưng mỗi thời điểm chỉ được dùng một theme cho định dạng website. Theme đó gọi là theme hiện hành. Cách đổi theme hiện hành như sau:

– Vào Appearance rồi nhắp Themes

doi-theme-trong-wordpress

– Nhắp nút  Active tại theme muốn dùng làm theme hiện hành

doi-theme-trong-wordpress-2

– Ra trang chủ sẽ thấy giao diện mới

2. Cài theme mới vào website

Cài theme mới vào wordpress rất đơn giản, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Vào trang quản trị theme : Apperrance => Themes

doi-theme-trong-wordpress

Nhắp link Add New

6-2-2014 2-44-03 PM

– Bạn sẽ thấy kho theme miễn phí khổng lồhiệnra  muốn dùng theme nào thì nhắp Install tại theme đó (xem hình dưới)

cai-theme-vao-wordpresss-2

Khi quá trình Install theme thành công, nhắp Activate

6-2-2014 2-44-03 PM

Ra front end, bạn sẽ thấy website của mình mang diện mạo mới.

3. Download theme và tìm theme wordpress

Ở trên bạn đã tìm theme và cài trực tiếp bằng cách nhắp nút Install, nhưng đôi khi thao tác ấy không thực hiện được do nhiều lý do, như mạng quá chậm, theme quá lớn, bạn không đủ permission trên hosting…Để khắc phục bạn có thể thực hiện thủ công (nhưng chắc ăn) hơn.

  • Vào kho theme miễn phí của wordpress ở địa chỉ:   https://wordpress.org/themes/
  • Nhập tên theme rồi nhắp nút Download tại theme muốn download
tim-theme-wordpress
  • Vào Apperrances => Themes => Add New => Upload theme => Chọn file zip mới down để cài

4. Hiệu chỉnh theme trong wordpress

– Vào Apperrance è  nhắp Customize

hieu-chinh-theme-trong-wordpress

– Thực hiện hiệu chỉnh các thông số (khác nhau tùy theme)

5.  Xem cấu trúc các file theme

Trong wordpress, mỗi theme là 1 folder trong wp-content/themes. Bạn có thể vào folder đó để xem các file hiện có trong theme

cau-truc-cac-file-trong-theme
  • file style.css chứa định dạng css của theme.
  • file functions.php chứa các chức năng bổ sung và cấu hình wordpress của theme.
  • file screenshot.png chứa hình đại diện của theme.
  • file index.php là trang chủ của theme.
  • file footer.php là nội dung footer của website
  • file header.php là nội dung phần header của website
  • file single.php là trang chi tiết tin.

Các file trên bạn có thể mở ra hiệu chỉnh, thêm bớt code nếu muốn. Giờ thì chưa làm nổi đâu, nhưng về sau khi đã dùng nhiều wordpress thì bạn sẽ vọc ở đây nhiều đó nhé.

6. Gỡ bỏ theme đã cài

Mỗi theme là 1 folder con của wp-content/themes. Muốn gỡ theme nào thì bạn xóa folder của theme đó là xong. Xong nhắp Apperrances è Themes , sẽ không còn thấy theme đã xóa.