Sử dụng post và category trong wordpress

Sử dụng post và category trong wordpress để tạo nội dung cho website của bạn. Post là các bài viết còn category dùng để phân loại bài.

Cụ thể: category là loại tin – được tạo ra để phân loại tin trong website. Lý do là số lượng các tin thì có rất nhiều, nếu để hỗn độn thì khó quản lý, chia các tin chủ đề (hay theo loại) thì người xem dễ xem hơn. Mỗi category có tên, slug, mô tả và cha.

1. Tạo category trong wordpress

Trong màn hình quản trị của wordpress, bên cột trái nhắp Posts => rồi chọn Categories

tao-category-trong-wordpress
  • Mục Name: nhập vào tên category . Ví dụ : Tin xã hội
  • Mục Slug: tên không dấu của category, tên này cho mục đích SEO, bạn không nhập cũng được, wordpress sẽ tự phát sinh cho bạn.
  • Mục Parent: chọn category cha cho caterory đang tạo, nghĩa là category này là con của category nào. Nếu category không có cha thì mục này để None
  • Mục Description: Nhập mô tả cho category, đừng bỏ qua mục này nếu bạn muốn SEO tốt, nhưng sau này cũng được.
  • Nút Add New Category: nhắp để thêm category
tao-category-trong-wordpress-2

2. Quản lý category trong wordpress

Quản lý category trong wordpress là thực hiện sửa, xóa, điều chỉnh các category đã tạo. Để thực hiện, bạn nhắp mục Posts bên trái màn hình qảun trị wordpress rồi chọn Categories  => Các caterogy sẽ hiện ra:

Chú ý: Trong danh sách category, bạn cột cuối cùng là số tin (post) đang có trong category.

  • Xóa category: nhắp link Delete ngay dưới tên category.
  • Chỉnh nhanh category : nút Quick Edit ngay dưới tên category.
  • Chỉnh nội dung category: nhắp nút Edit ngay dưới tên category.

3. Tạo post trong wordpress

Post là những tin hay bài viết trong website. Mỗi post có tiêu đề, nội dung, hình đại diện, và category chứa tin đó, các tag, slug , chế độ xem (public/private) .

– Nhắp mục Posts rồi Add New

tao-post-trong-wordpress

– Nhập tiêu đề + nội dung cho post + chọn category + chỉ hình đại diện. Xong thì nhắp nút Publish

tao-post-trong-wordpress.-2

– Muốn xem thử thì nhắp nút Preview ở góc trên bên phải

4. Chèn hình vào post

Thực hiện giống như đã làm với Page. Tham khảo bài Sử dụng page trong wordpress

5. Chèn video vào post

Thực hiện giống như đã làm với Page. Tham khảo bài Sử dụng page trong wordpress

6. Quản lý post trong wordpress

Quản lý post trong wordpress bao gồm chỉnh thông tin của post, xóa post, tìm kiếm post, lọc…Thực hiện bằng cách nhắp mục Posts ở bên cột trái => các post hiện ra. Bạn xem gợi ý các thao tác như trong hình dưới.

quan-ly-post-trong-wordpress

7. Thao tác nhanh trên nhiều post cùng lúc trong wordpress

Chọn các bài viết bằng cách nhắp các checkbox ở đầu rồi chọn Edit => Apply như trong hình dưới.

thao-tac-nhanh-tren-post-trong-wordpress

Bạn có thể làm gì khi chọn nhiều tin cùng lúc? Chỉ định category cho nó, cho phép comment, ẩn hiện post…

8. Chỉnh cách xem danh sách post trong wordpress

chinh-cach-xem-danh-sach-post-trong-wordpress

9. Cấu hình “địa chỉ đẹp” cho post

Để tin và loại tin có địa chỉ đẹp, bạn thực hiện bằng cách nhắp Settings => rồi chọn Permalinks => Tiếp theo chọn Post name hoặc Custom structure rồi nhắp Save Changes

cau-hinh-dia-chi-dep-cho-post

Ra front end, nhắp vào tiêu đề tin hoặc tên loại tin, bạn sẽ thấy địa chỉ đẹp.

Sử dụng post và category trong wordpress là các kỹ năng quan trọng nhưng đơn giản, là các công việc bạn làm thường xuyên trong quá trình vận hành website của mình.