Câu hỏi ôn tập WordPress

Sau đây là một số câu hỏi và video liên quan đến kiến thức wordpress. Bản hãy trả lời thử để xem mình hiểu wordpress đến đâu. Xin mời bắt đầu!

Hai video cần xem :

Video ôn tập WordPress 1 – Thầy Long Web
Video ôn tập WordPress 2 – Thầy Long Web

A. Quản trị wordpress

 1. Làm thế nào để hiển thị hình ảnh theo hàng và cột trong WordPress?
 1. Làm thế nào để có 1 thanh menu trong WordPress
 2. Làm thế nào để sử dụng category và tag trong WordPress
 3. Làm thế nào để thêm contact form trong WordPress? Và khi nào sử dụng nhiều form contact trong 1 website
 4. Làm thế nào để đối phó với bình luận spam trong WordPress?
 5. Nêu vai trò của các file và folder quan trọng trong wordpress
 6. Nêu các cách thức cài themes và plugin trong wordpress
 7. Permalinks là gì? Có mấy kiểu? Kiều permalink thường dùng
 8. Giới thiệu tên và chức năng các file quan trọng trong 1 theme wordpress

B. An toàn, bảo mật wordpress

 1. Làm gì khi không vào được khu vực Admin
 2. Cách nào bảo vệ WordPress khỏi hacker?
 3. Trong wordpress có các nhóm users nào và quyền của chúng ra sao
 4. Hãy giới thiệu về quản lý media trong wordpress
 5. Làm thế nào để bảo vệ dữ liệu trong website wordpress

C. Lỗi và cách xử lý lỗi trong WordPress

 1. Lỗi Error Establishing a Database Connection trong WordPress
 2. Lỗi “Briefly unvailable for scheduled maintenance” trong WordPress
 3. Wotrdpress bị lỗi trang trắng thì làm thế nào

D. Các chức năng tiện ích trong wordpress

 1. Hãy giới thiệu vài (5) plugin quan trọng cần có trong 1 website wordpress
 2. Làm cách nào để tăng tốc website WordPress?
 3. Nêu các việc cần làm để wordpress có thêm tính năng gửi mail
 4. Nêu các việc cần làm để trên thanh menu có link Liên hệ dẫn đến trang liên hệ và gửi mail được.
 5. Hãy giới thiệu về các chức năng mà plugin Yoast SEO cung cấp

E. Quản lý

 1. Làm thế nào để cài đặt Google Analytics trên WordPress?
 2. Nêu các ưu điểm của wordpress
 3. Nêu các nhược điểm của wordpress
 4. Các CMS tương tự wordpress
 5. Làm thế nào để có một cửa hàng trực tuyến với WordPress?
 6. Hãy giới thiệu 1 số chợ bán theme và plugin wordpress. Nêu nhận định về giá theme ở các chợ bán theme.
 7. Làm thế nào để chuyển danh sách các post và category từ website wordpress này sang website wordpess khác
 8. Các tiêu chí cần căn cứ khi chọn mua theme wordpress
 9. Các đặc điểm kỹ thuật cần chú ý khi chọn mua theme
 10. Các cách nhận biết 1 website dùng wordpress
 11. Những website dạng nào thì có thể dùng wordpress
 12. Những website dạng nào thì không nên dùng wordpress
 13. Nêu những việc cần thực hiện để có 1 website đa ngôn ngữ trong wordpress

F. Thực tập

 1. Update theme , plugin wordpress
 2. Chèn video, bản đồ, Image gallery vào post
 3. Cài plugin easy wp smtp, polylang
 4. Cấu hình easy wp smtp
 5. Export, Import post
 6. Đổi ngôn ngữ thể hiện trong giao diện admin wordpress
 7. Cấu hình duyệt bình luận trước khi hiện
 8. Cấu hình để chỉ định 1 page làm trang chủ
 9. Cấu hình permalink cho mỗi tin có tận cùng là .html