Đôi điều về dịch vụ web

Đôi điều về dịch vụ web là bài viết đề cập đến một số kiến thức tổng quát và cơ bản về dịch vụ web trên mạng internet.


Đôi điều về dịch vụ web

Đôi điều về dịch vụ web

Web là một dịch vụ cơ bản trên internet. Nó cung cấp cho người xem các trang thông tin tích hợp gồm chữ, hình ảnh, âm thanh, video.

Người tạo trang web sẽ dùng các cú pháp được gọi là ngôn ngữ html để tạo nội dung trang. Sau đó định dạng và tạo hiệu ứng đẹp mắt với kỹ thuật CSS và Javascript. Cuối cùng là ký gửi các trang web lên server trên mạng (được gọi là hosting). Và mua 1 tên miền trỏ vào hosting đã đăng ký. 

Người xem sẽ dùng các chương trình như Chrome, Firefox… gọi chung là trình duyệt để xem trang web. Khi người xem gõ các tên miền, các trình duyệt sẽ lấy trang web về từ hosting và hiện ra .

Mô hình hoạt động của web

Trong mô hình hoạt động của web, người xem muốn xem thì gõ địa chỉ hoặc nhắp một liên kết. Khi đó trình duyệt sẽ dùng 1 giao thức có tên là http để request đến hosting.  Hosting khi nhận request sẽ trả về trang web cho trình duyệt.

Nếu user request trang web động thì các trình xử lý web động trên hosting sẽ chạy. Mục đích là để tạo nội dung động trước khi trả kết quả về cho trình duyệt.

Web là dịch vụ phụ thuộc vào DNS

Mô hình Bạn thấy ở trên là mô hình đơn giản, do nó chỉ đề cập đến dịch vụ web. Thật ra thì còn một thứ nữa, đó là DNS.

Web là một dịch vụ phụ thuộc vào DNS. Nhờ DNS mà user mới có thể xem các trang web thông qua các tên thân thiện (domain) được. Dịch vụ DNS có tác dụng phân giải các domain (tên miền) thành địa chỉ IP của máy tính.

Ví dụ longnv.name.vn hay google.com là các tên thân thiện. … Lý do là các máy tính trên mạng chỉ dùng địa chỉ dạng số để liên lạc với nhau. Địa chỉ dạng số này gọi là địa chỉ IP. Ví dụ 1 địa chỉ IP như sau: 112.203.89.153. Thấy ghê chưa, Em nhớ nổi con số đó không? Hay là gõ longnv.name.vn dễ hơn? Khi bạn gõ longnv.name.vn, trình duyệt sẽ nhờ  DNS Server để phân giải thành địa chỉ IP để làm việc. Do đó người  tạo website khi đưa website lên bạn phải mua  1 domain là như thế. Để cho user chỉ cần gõ domain là xem được mà không phải nhớ địa chỉ IP dài loằng quằng.

Website là ứng dụng trên mạng

Website cũng là ứng dụng thôi, nhưng nó chạy trên mạng. Người dùng chỉ cần dùng trình duyệt và biết địa chỉ là vào xem được.

Ngày nay các tổ chức thường triển khai các hệ thống quản lý thông tin của mình bằng các website nội bộ. Ví dụ hệ thống quản lý lương, nhân viên, quản lý khách hàng, công việc, vât tư, bệnh nhân… Cái hay khi phát triển các hệ thống quản lý bằng web đó là, khi cần nâng cấp, sửa  chữa thì chỉ thực hiện trên server là đủ. Lý do nữa là không cần hướng dẫn nhiều cho user, vì họ đơn giản chỉ dùng trình duyệt để vào xem.

Những kiến thức cần thiết cho lập trình web

Các em cần những kiến thức gì để có thể tạo ra các website? Có khá nhiều đó. Đó là các kiến thức về ngôn ngữ html, javascript, css . Rồi thì phân tích và tạo cơ sở dữ liệu (để làm kho chứa thông tin cho website). Và quan trọng nhất là phải rành ít nhất 1 công nghệ làm web động nào đó, như PHP, .NET, NodeJS…

Trên đây chỉ đề cập đôi điều về dịch vụ web. Chưa hết đâu, nhưng đó là những kiến thức rất cơ bản về web đó. Dừng nghỉ nhe, từ từ đọc thêm ở các bài sau.

Các bài liên quan nè :