Trang chủ Sử dụng AngularJS

Sử dụng AngularJS

Hướng dẫn sử dụng AngularJS – Framework Javascript rất hay – để lập trình javascript dễ dàng hơn như tạo SPA, kiểm lỗi, bind dynamic data…

single-page-application-voi-angularjs

Single Page Application với AngularJS

Single page Application là các ứng dụng web 1 trang. Các chức năng nhúng vào trang chính bằng Ajax. Với AngularJS , bạn có thể thực hiện các ứng dụng 1 trang.
cac-bo-loc-va-dich-vu-trong-angularjs

Các bộ lọc và dịch vụ trong AngularJS

Các bộ lọc và dịch vụ trong AngularJS giúp bạn lọc dữ liệu, định dạng dữ liệu, triệu gọi các chức năng có sẵn hoặc tạo thêm chức năng mới.
lam-viec-voi-form-va-kiem-loi-trong-form

Làm việc với form và kiểm lỗi trong form

Làm việc với form và kiểm lỗi là bài viết hướng dẫn bạn các lệnh chuyên dùng trrong form, cách thức kiểm tra tình trạng dữ liệu trong form...
scope-va-chi-thi-trong-angularjs

$scope và chỉ thị trong angularjs

$scope và chỉ thị là kiến thức angularjs quan trọng . $scope gắn với 1 controller để điều khiển các vùng của trang. Chỉ thị là các lệnh trong angularjs.
gioi-thieu-angularjs

Giới thiệu AngularJS

Giới thiệu AngularJS giúp bạn hiểu tổng quan về 1 framework quan trọng trong lập trình front end cho web: Đây là framework cần phải biết ngoài jquery.