Giới Thiệu về Javascript Framework

Javascript framework là gì?

Javascript framework là các nền tảng giúp cho việc lập trình javascript được dễ dàng hơn. Chúng tạo nên kiến trúc mới để triển khai code trong trang: cách viết code mới, thêm các đối tượng, các hàm mới… Nhờ chúng mà việc lập trình javascript của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn.

Nguyên nhân ra đời của javascript

Ba kỹ thuật HTML,CSS, Javascript là ba kỹ thuật cốt lõi để tạo thành 1 trang web hoàn chỉnh. Trong ba kỹ thuật này, javascript là khó nhất. Vì nó liên quan đến lập trình, giải thuật, can thiệp đến css và html để định dạng và hiển thị, tổ chức code.

Một lý do nữa là khi dùng javascript thuần túy thì khó debug khi có lỗi gì đó trong code.

Một số javascript framework nổi tiếng

Các javascript framework ra đời hỗ trợ web dev dễ dàng hơn khi dùng javascript thuần. Sau đây là một số javascript framework nổi tiếng:

Giới thiệu framework Backbone.js

Backbone.js là một framework đơn giản, rất phù hợp với các ứng dụng web nhỏ. BackboneJS cung cấp MVC framework đầy đủ: như phần model cho phép key-value binding, phần event để handle khi dữ liệu thay đổi, phần view đảm nhận việc handle các event, phần router để handle các url và các trạng thái. Đủ để bạn xây dựng một Single Page Application mà không cần dùng thêm nhiều framework khác

backbone

Giới thiệu Bootstrap

Bootstrap là một framework giúp bạn thiết kế giao diện cho trang web rất tốt, bootstrap chạy trên nền Jquery. Đây là framework rất dễ sử dụng, rất mạnh trong trình bày layout và các thành phần giao diện cho trang.

Giới thiệu framework AngularJS

AngularJS là framework rất phổ biến, được nhiều developer sử dụng để xây dựng phần frontend cho những web application có phần frontend phức tạp. Nó là một opensource được hỗ trợ bởi Google. AngularJS là framework theo mô hình MVC, cung cấp binding dữ liệu 2 chiều giữa model và view, điều này giúp tự động update dữ liệu ở cả hai phía khi có thay đổi.

Giới thiệu framework Ember.js

EmberJS là một framework theo mô hình mvc chú trọng vào hiệu quả của developer khi xây dựng web application. Ember có template html và view engine giúp thuận lợi cho làm front end, tự động update khi dữ liệu thay đổi ương tự như Angular, cho phép bạn tạo ra những HTML tag của riêng mình. Nó cũng có routing để handle url, model engine để làm việc với RESTful API.
Ember.js tên thật là SproutCore MVC framework, bắt đầu phát hành vào năm 2011

Giới thiệu framework NodeJS

NodeJS là framework chạy rất nhanh, được sử dụng rộng rãi bởi hàng ngàn lập trình viên trên thế giới. NodeJS có thể chạy trên nhiều hệ điều hành như Windows, Linux, OS X. NodeJS rất mạnh trong xử lý Realtime, đó là xử lý giao tiếp từ client tới máy chủ theo thời gian thực. Như trong Facebook, khi bạn comment hay bấm like thì ngay lập tức chủ topic và những người comment sẽ nhận được thông báo ngay. Google Analytics cũng là ví dụ về xử lý thời gian thực, chủ website biết ngay đang có bao nhiêu người đang xem web tại thời điểm hiện tại.

Giới thiệu framework ReactJS

ReactJS là một opensource framework được phát triển bới Facebook dùng để xây dựng user interface.React cung cấp cách thức dễ dàng để xây dựng giao diện thông qua việc phát triển các component và kết hợp chúng lại với nhau.