Upload website html lên hosting

Upload website html lên hosting hướng dẫn bạn đưa một website html đang có trong máy của mình lên hosting free.


Chuẩn bị: Bạn phải có 1 website đã làm (một bài lab nào đó) lưu trong 1 folder nào đó. Trong đó phải có 1 trang web có tên index.html làm trang chủ nhé.


Đăng ký hosting miễn phí tại byetHost

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ http://byethost.com/free-hosting/news

Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết và nhắp nút Register.

Sau khi nhắp nút Register, màn hình như sau hiện ra , mời bạn checkmail để kích hoạt hosting

Bước 2: Vào hộp thư sẽ thấy thư với tiêu đề Hosting Activation.  Nếu không thấy thư thì đợi 1 chút hoặc vào mục Spam hay mục Tất cả thư sẽ thấy. Nếu đợi hoài vẫn không thấy email kích hoạt, bạn có thể đăng ký lại với email khác.

Bước 3: nhắp link kích hoạt trong thư

Màn hình sau hiện ra khi khi bạn nhắp link active trong mail

Màn hình trên là những thông số bạn cần phải nhớ, dùng điện thoại để chụp hình lại để khi cần thì mở ra xem lại cho nhanh, nếu không thì bạn vào hộp thư cũng có.

Vào quản trị hosting

1. Vào quản trị hosting để upload các trang web đã tạo lên hosting. mở trình duyệt và nhập địa chỉ trong mục Control panel URL trong hình trên

2. Màn hình Login hiện ra. Nhập username được cấp trong mục Control panel username. Nhập mật khẩu là cái bạn đã đăng ký ở bước 1

Nhắp I Approve

Nếu đăng nhập thành công thì màn hình sau hiện ra

Upload trang web lên hosting

1. Trong màn hình quản lý hosting, nhắp Online File Manager (hình trên)

2. Nhắp htdocs trong màn hình hiện ra  (xem hình dưới)

3. Các file trong website của bạn hiện ra . Nhằp phải chuột tại index2.html và nhắp Delete để xóa. Tương tự xóa luôn files for your website should be uploaded here

4. Upload các file

Nhắp nút Upload rồi chọn Upload Folder như hình dưới

Bạn sẽ được hỏi chắn chắn không, cứ nhắp nút Tải lên (Upload)

Rồi chọn folder website đang có trong máy

Quá trình upload sẽ diễn ra, đợi 1 tí là xong

Khi upload xong bạn sẽ thấy folder của mình trên hosting, nhắp vào folder luôn

Sau khi nhắp vào folder, sẽ thấy các file trong đó. Quét chọn tất cả file rồi nhắp nút Cut , sau đó nhắp htdocs như hình dưới

Khi ra ngoài htdocs thì nhắp nút Paste như hình dưới. Có thể bạn sẽ Cut – Paste vài lần để di chuyển hết các file ra ngoài htdocs

Xem kết quả upload

Mở thêm 1 tab mới trong trình duyệt và gõ địa chỉ website của bạn, sẽ thấy trang chủ index.html hiện ra

Nếu thấy trang web hiện ra là OK rồi. Quá trình upload đã thành công.

Còn nếu thấy chữ giun dế như hình trên thì không sao. Do trang chủ index.html của bạn thiếu lệnh hiển thị tiếng việt thôi. Thực hiện chỉnh như sau:

Trong màn hình hosting, nhắp phải chuột tại file index.html, rồi chọn Edit

Trong tag head, thêm lệnh <meta charset=”utf-8″ /> như hình rồi nhắp nút Save rồi nhắp nút Close

Xem lại trang chủ website của mình sẽ hiện tốt tiếng việt rồi đó.

OK, vậy là đã xong việc upload website html lên hosting. Website bạn làm trong máy của mình giờ đã có mặt trên internet. Trên toàn thế giới , ai cũng có thể xem được nếu biết địa chỉ website của bạn. Lúc này, Bill Gate, Messi, Putin… gõ địa chỉ này cũng sẽ thấy như vậy đó nhé.

Chúc mừng, bạn đã có 1 website – phạm vi trên toàn thế giới 🙂