Sử dụng tag p trong thiết kế web

Sử dụng tag p trong thiết kế web hướng dẫn bạn cách dùng tag p trong trang web. Như công dụng của p, cách định dạng tag p …


Công dụng của tag p

Tag p dùng để hiện chữ trong trang web. Mỗi tag p là 1 paragraph, tức là một đoạn chữ gồm nhiều hàng có cùng cách canh lề

Khi tạo trang web, Bạn sẽ dùng rất nhiều tag p. Để chứa các đoạn chữ trong trang web của mình..

Cú pháp chèn tag p vào trang

Để chèn tag p vào trang web, Bạn dùng cú pháp như sau:

<p thuoctinh=”giatri”> nội dung </p>

Ví dụ chèn tag p vào trang web:

<p class=”tin” id=”tin1″ > Động đất Thổ Nhĩ Kỳ: cậu bé ‘màu nhiệm’ được giải cứu sau 105 giờ </p>
<p class=”tin”
align==”left”>Người suốt đời gặp may</p>

Nội dung bên trong tag p có thể là chữ hoặc hình

thuoctinh: các thuộc tính thường dùng của tag p là gì? Đó là các thuộc tính id, class, align, style ( font-size, color, text-align, line-height, font-family, font-weight, font-style)

Các thuộc tính css thường dùng để định dạng tag p

Để định dạng tag p , bạn thường dùng các thuộc tính css sau đây:

  • color – Bạn dùng thuộc tính này để quy định màu chữ. Ví dụ: color:blue
  • font-size – thuộc tính này quy định cỡ chữ. Ví dụ : font-size: 22px
  • margin – quy định lề cho tag a. Ví dụ: margin: 10px 0;
  • padding – quy định lề trong cho tag a. Ví dụ: padding: 10px
  • line-height – đây là thuộc tính quy định độ cao của một hàng chữ trong tag p. Ví dụ : line-height: 150%;

Dạng hiển thị của tag p

Tag p có định dạng mặc định là block. Nghĩa là nó không cho phép các tag khác chung hàng với nó. Ngoài ra tag p có margin top và margin bottom mặc định là 15px


Trên đây là một số vấn đề của việc sử dụng tag p trong thiết kế web. Mời bạn xem trong video để biết chi tiết hơn về cách sử dụng tag p nhé

Mời xem thêm các bài sau:

  1. Sử dụng tag a trong thiết kế web
  2. Sử dụng hình trong thiết kế web
  3. https://www.w3docs.com/learn-html/html-p-tag.html