Trang chủ Lập trình Angular

Lập trình Angular

Hướng dẫn bạn lập trình Angular để thực hiện phần front end website.. Angular là Framework mạnh, có nhiều tính năng hay giúp tính toán, trình bày dữ liệu…

Module trong Angular

Module trong Angular giúp chia nhỏ các ứng dụng phúc tạp thành nhiều nhánh nhỏ, giúp dễ phát triển, nâng cáp, tăng tốc hoạt động.

Authentication trong Angular

Authentication trong Angular là xác thực người dùng, nhằm xác định người đang dùng ứng dụng là ai để cấp quyền truy...

Sử dụng http service trong angular

Sử dụng http service trong angular để tương tác với server nhằm mục đích request lấy tài nguyên hay các thao tác phía server.

Làm việc với form trong Angular

Làm viiệc với form trong angular có hai cách, đó là template-driven và reactive. Hai cách khác nhau và,có những thuận lợi riêng
Routing trong Angular

Routing Trong Angular

Routing trong Angular là bài hướng dẫn triển khai SPA trong Angular. Đây là một trong các chức năng hay bạn phải biết khi lập trình Front-End

Các chỉ thị thường dùng trong view Angular

Các chỉ thị thường dùng trong Angular giúp cho việc hiển thị dữ liệu trong phần view của component một cách dễ dàng, uyển uyển.
Định dạng dữ liệu trong view

Định dạng dữ liệu với Angular Pipe

Định dạng dữ liệu với Angular Pipe giúp bạn biến đổi dữ liệu khi xuất ra để thân thiện với người dùng. Gồm định dạng số, chuỗi, ngày, tiền tệ
Data Binding Trong Angular

Data Binding Trong Angular

Data Binding là tính năng có sẵn trong Angular giúp gắn 1 biến với 1 vị trí nào đó trong view, nói đúng ra là với 1 node nào đó trong DOM.
Sử dụng component trong Anuglar

Sử dụng component trong angular

Sử dụng component trong angular là bài hướng dẫn cách tạo component, truyền tham số giữa các component, vòng đời component trong Angular
Tổng quan về Angular Framework

Tổng quan về Angular Framework

Tổng quan về Angular Framework là bài giới thiệu những điều cần biết về Angular - một trong những thư viện rất...