Trang chủ Lập trình TypeScript

Lập trình TypeScript

Lập trình TypeScript là loạt bài hướng dẫn cách dùng TypeScript để code Javascript được tốt hơn khi thực hiện các dự án website Front End

Build code với webpack

Build code với webpack để để đóng gói code trong dự án thành code javascript chuẩn, nhỏ gọn, tránh code dư thừa, an toàn, chạy nhanh.
su-dung-module-trong-typescript

Module trong TypeScript

Module trong TypeScript là bài hướng dẫn tạo và sử dụng module trong typescript. Như import, export , sử dụng các thành phần trong module
decorator-trong-typescript

Decorator trong TypeScript

Decorator trong TypeScript hướng dẫn cách tạo và dùng các loại decorator như class,factory. property và method decorator...
generic-trong-typescript

Generic trong TypeScript

Generic trong TypeScript là bài hướng dẫn lập trình tổng quát hơn, trừu tượng, linh động hơn khi dùng type trong function, class, interface...
type-nang-cao-trong-typescript

Type nâng cao trong TypeScript

Type nâng cao trong TypeScript hướng dẫn sử dụng nâng cao về type trong typescript như Kết hợp type, dùng các toán tử trên type, type guard
class-trong-typescript

Class trong TypeScript

Class trong TypeScript hướng dẫn lập trình với class trong typescript. Bao gồm: tạo class, constructor, access modifier, extends…
interface-trong-typescript

Interface trong typescript

Interface trong typescript hướng dẫn sử dụng interface trong typescript. Như cách khai báo. Interface với type, function, array, class...
ham-trong-typescript

Hàm trong typescript

Hàm trong typescript đề cập về cách định nghĩa và dùng hàm trong TypeScript. Cụ thể là các loại hàm, cách dùng tham số, hàm mũi tên
cac-kieu-du-lieu-trong-typescript

Các kiểu dữ liệu trong TypeScript

Các kiểu dữ liệu trong TypeScript trình bày các kiểu dữ liệu dùng trong TypeScript, bao gồm các liểu dữ liệu cơ bản và các kiểu bổ sung
co-ban-ve-typescript

Cơ bản về TypeScript

Cơ bản về TypeScript Giới thiệu về vai trò của TypeScript, cách cài đặt, sơ lược về cách viết mã, biên dịch và thực thi trong trang web