Trang chủ HTML5 & CSS3

HTML5 & CSS3

Box Sizing

Box-sizing là thuộc tính quan trọng trong CSS3 , nó giúp bạn bao gồm luôn padding và border vào trong vùng độ rộng và cao của tag, làm cho tag không giãn thêm ra khi bạn dùng padding hay border.

Resize

Resize là thuộc tính trong CSS3 cho phép người xem web điều chỉnh kích thước của tag bằng cách kéo chuột tại góc dưới của tag.