Resize

Resize là thuộc tính trong CSS3 cho phép người xem web điều chỉnh kích thước của tag bằng cách kéo chuột tại góc dưới của tag. Sau đây là ví dụ:

<html><head>
<style> 
#tho {
border:2px solid; padding:10px;width:300px; resize:horizontal; overflow:auto;
}
</style></head>
<body> <div id="tho">
<p>Sao hôm tìm sao mai.
Ơi người đi bắt bóng
Vừng trăng treo trước ngực
Bóng đổ dài sau lưng.</p>
<p>Đôi mi nào khép lại
Phong kín một bông hồng
Khum tay che ngọn gió
Tay gõ vào cửa không</p>
</div>
</body></html>
Kết quả