Tìm hiểu về tên miền

Tìm hiểu về tên miền để biết vì sao cần có tên miền, các loại tên miền, các nhà cung cấp, cách đăng ký… bởi vậy tìm hiểu về tên miền là việc rất cần thiết.

Khái niệm cơ bản về tên miền

Tên miền là địa chỉ dạng chữ  của một website. Ví dụ: caodang.fpt.edu.vn

Vì sao phải có tên miền

Vì địa chỉ gốc của website là địa chỉ dạng số (địa chỉ IP), chỉ phù hợp cho các máy tính liên lạc với nhau.

Địa chỉ dạng chữ thân thiện hơn với con người còn địa chỉ IP của website thì khó nhớ. Tên miền lại có cấu trúc nên thêm dễ nhớ và quản lý hơn.

Ví dụ:

 • Địa chỉ 157.240.15.35 là địa chỉ của mạng xã hội fb rất khó nhớ, địa chỉ bằng chữ facebook.com dễ đọc và dễ nhớ hơn.
 • Địa chỉ 172.217.194.138 là địa chỉ của mạng trang tìm kiếm google rất khó nhớ, địa chỉ bằng chữ google.com dễ đọc và dễ nhớ hơn.

Cấu trúc của tên miền

Gồm nhiều phần, cách nhau bởi dấu chấm (.). phần cấp cao hơn nằm ở phía sau.
Muốn có tên miền bạn phải mua

Tổ chức nào quản lý và cấp phát tên miền

Các tên miền quốc tế do Trung tâm quản lý tên miền quốc tế (ICANN) quản lý và cấp phát. Là các tên miền có phần đuội (tận cung) là .com, .net , .biz , .info

Các tên miền quốc gia do Trung tâm quản lý tên miền của từng quốc gia quản lý. Đối với Việt Nam, Trung tâm quản lý tên miền là VNNIC, chuyên quản lý và cấp phát các tên miền tận cùng là .vn, .com.vn, edu.vn, gov.vn,…
Địa chỉ của VNNIC là https://vnnic.vn/

Phân loại tên miền

Như bạn vừa biết, có 2 loại tên miền: tên miền quốc tế (không phân biệt quốc gia) và tên miền quốc gia. Đối với Việt Nam là vn.

Tên miền quốc gia của các nước trong danh sách này: Tên miền các quốc gia

Thủ tục đăng ký tên miền

 • Tổ chức muốn đăng ký: Điền vào bản khai thông tin theo mẫu, bao gồm:
  – Thông tin về chủ thể: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử.
  – Thông tin về người quản lý và người quản lý kỹ thuật của tên miền
  – Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền nếu có DNS riêng
  – Đóng mộc và ký tên đại diện
 • Đối với cá nhân:
  – Thông tin về chủ thể: Tên, năm sinh, địa chỉ, 
  – Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu photo,
  – Số điện thoại,
  – Hộp thư điện tử
  – Ký tên chủ thể đăng ký
 • Xem chi tiết tại đây: Thủ tục đăng ký tên miền
 • Các mẫu đăng ký: Xem ở đây

Cách lựa chọn tên miền

Sau đây là một số đuôi tên miền phổ biến

 • COM: viết tắt của “commercial”. Thường các doanh nghiệp muốn sở hữu tên miền loại này.
 • NET: viết tắt của “network”. Thường được dùng bởi các nhà cung cấp dịch vụ mạng
 • .VN: viết tắt của “Việt Nam”, là tên miền quốc gia Việt Nam.
 • .ORG: viết tắt của “organization”, dành cho các tổ chức phi chính phủ
 • .EDU: viết tắt của “Education”, dành cho các tổ chức giáo dục
 • BIZ: viết tắt của từ Business. dùng cho các trang thương mại.
 • .INFO: thuờng được đặt tên cho các trang web cung cấp thông tin.
 • .HEALTH: dành cho tổ chức, ca nhân hoạt động trong lĩnh vực y tế
 • .TEL: sử dụng trong lĩnh vực danh bạ điện thoại trực tuyến.
 • .TV: dành cho các trang phim, truyền thông, truyền hình.
 • .GOV: viết tắt của “Goverment”, dành cho các tổ chức chính phủ.

Quy tắc đặt tên miền

 • Tên miền không được vượt quá 63 ký tự (đã gồm .com, .net, .info,…)
 • Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái a-z, số 0-9 và dấu –
 • Khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác đều không hợp lệ.
 • Không bắt đầu hoặc kết thúc tên miền bằng dấu –

Lưu ý khi chọn tên miền

 • Tên miền cần đặt ít ký tự, dễ nhớ
 • Tên miền cần rõ ràng, trách nhầm lẫn khi khách hàng truy cập
 • Tên miền cần liên quan đến lĩnh vực kinh doanh hoặc tên công ty
 • Cẩn thận trong việc chọn tên miền vì tên miền là không dấu, gây nhầm lẫn tai hại trong cách đọc. Ví dụ:
  + tangtoc.vn ==> tang tóc, tăng tốc
  + bamoi ==> bà mối , bầm ơi…
  + cangoi ==> ca ngợi , cần gọi
  + gianghiep ==> gia nghiệp, giang hiệp , giăng hiệp
  + đâylàtênmiềncủacôngtằngtônnữnguyễnthịhuỳnhdao.vn==> quá dài
  + luadao ==> giống chữ lừa đão , không có giá trị

Các nhà đăng ký tên miền

VNNIC cũng như ICANN là các tổ chức cấp phát tên miền và quản lý hạ tầng. Họ sẽ giao cho các đại lý thực hiện giao tiếp để đăng ký tên miền (ăn chia).

Vào địa chỉ http://nhadangky.vn sẽ thấy danh sách các đại lý cung cấp tên miền. Từ đó bạn chọn đại lý nào đó để thực hiện đăng ký, đóng tiền và được cấp tên miền để dùng

Xem tiếp link Tìm hiểu tên miền tiếp theo