Tìm hiểu tên miền (tiếp theo)

Tìm hiểu tên miền để biết các nguyên tắc đăng ký, tầm quan trọng, xu hướng chọn tên, cách chuyển nhượng…Tìm hiểu về tên miền giúp bạn khai thác tốt hơn.

Nguyên tắc đăng ký tên miền

 1. Bình đẳng, đăng ký trước dùng trước
 2. Tổ chức, cá nhân tự chọn và đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu:
  1. Không xâm phạm chủ quyền
  2. Không vi phạm đạo đức thuần phong, mỹ tục
  3. Không gây hiểu nhầm, xuyên tạc
  4. Có ít nhất một ký tự dưới tên miền .vn
 3. Chứa a -z; 0-9, có dấu, –  nhưng không bắt đầu hoặc kết thúc – và không có hai – liền nhau
 4. name.vn:  dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký theo tên gọi như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh,… của mình.
 5. Các tổ chức có liên quan đến tên miền được bảo vệ có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền. Tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ không được đăng ký.

Tầm quan trọng của tên miền

Tên miền là cực kỳ quan trọng. Bởi vì:

 • Tên miền là địa chỉ của website, là địa chỉ duy nhất không trùng lặp trên mạng internet
 • Là địa chỉ thân thiện dễ nhớ để liên lạc với đối tác, để người dùng tìm đến.
 • Rất nhiều dịch vụ như web, mail, ftp… hoạt động dựa trên tên miền

Cho nên phải sử dụng, bảo vệ tên miền cho cẩn thận.

Thống kê tên miền

Để thống kê các loại tên miền, bạn vào trang chủ vnnic rồi cuộn xuống cuối nhắp các link trong cột Thống kê. Bạn có thể thống kê theo nhà cung cấp, theo thời gian, theo đăng ký mới hay duy trì .

Chuyển nhượng tên miền

Ai bạn tên miền trước thì sở hữu nó (nếu tên miền không thuộc phạm vi được bảo vệ, hoặc tên miền nhạy cảm). Nếu bạn tiếp tục đóng phí hàng năm thì tiếp tục sở hữu cho đến khi không đóng phí duy trì nữa.