Môn quản trị website – các câu hỏi cần bạn trả lời

1. Các kỹ năng quản trị website cần có:

 1. Kiến thức về domain và quản trị domain
 2. Kiến thức về hosting và quản trị hosting
 3. Upload website, quản trị database
 4. Kỹ năng vận hành website
 5. Sử dụng các công cụ theo dõi
 6. Sao lưu và phục hồi dữ liệu
 7. Xử lý sự cố website
 8. Các hình thức thuê server VPS, Dedicated & Cloud server

2. Tìm hiểu về tên miền

 1. Tên miền là gì?
 2. Vì sao phải có tên miền?
 3. Cấu trúc của tên miền
 4. Quy tắc đặt tên miền
 5. Lưu ý khi chọn tên miền
 6. Các nhà đăng ký tên miền.
 7. Nguyên tắc đăng ký tên miền
 8. Tầm quan trọng của tên miền
 9. Làm sao biết được danh sách các nhà cung cấp dịch vụ chính thức của vnnic?
 10. Xem thống kê các loại tên miền được không

3. Tìm hiểu về hosting

 1. Hosting là gì. Vì sao phải có hosting
 2. Phân loại hosting: Shared, VPS, Collocated, Dedicated server, Cloud Server…
 3. Các thông số của web hosting (Dung lượng, Băng thông, Addon domain, Subdomain, Parked domain,  Email accounts)
 4. Các phần mềm quản lý hosting
 5. Làm sao đưa dữ liệu lên hosting
 6. Các yếu tố hosting cần chú ý để cải thiện tốc độ website

4. Quản trị domain

 1. Khái niệm về DNS
 2. Các record khi quản lý domain.
 3. Các lệnh cơ bản trong command line để kiểm tra domain.

5. Quản trị hosting

 1. Các thông số cơ bản trong hosting
 2. Disk Quota.
 3. Disk Space Used
 4. Bandwidth
 5. Bandwidth Used
 6. Những việc cần làm trong quản lý hosting
 • Tạo addon domain
 • Tạo parked domain
 • Tạo subdomain
 • Tạo và quản lý database
 • Tạo mailbox.
 • Quản lý dung lượng, băng thông…
 • Quản lý file: upload file, tạo file, xóa file, sao chép, file chuyển…

6. Đưa website lên mạng

 1. Ftp là gì?
 2. Các thông số cần có để cấu hình kết nối lên từ FTP Client lên server
 3. Web động là gì
 4. Các thông số liên quan đến database trên host
 5. CMS là gì? Nêu 1 vài tên
 6. NUKEVIET là gì
 7. Mô tả sơ lược về các bước để có được 1 website nukeviet trên host

7. Quản trị website

 1. Quản trị website gồm những việc gì
 2. So sánh về Quản trị website và Lập trình website
 3. Nêu và thực hành 1 số chức năng trong quản trị của nukeviet:
 4. Sao lưu (backup) database
 5. Khi nào thì cần nâng cấp website.

8. Các tiêu chí kỹ thuật để SEO bài viết

9.  Các công cụ theo dõi và phân tích website

 1. Nêu tên các công cụ giúp phân tích và theo dõi website. Các công cụ này giúp bạn những gì?

10. Sao lưu và phục hồi dữ liệu website

 1. Tại sao cần phải sao lưu (backup) thường xuyên
 2. Các loại dữ liệu có thể có trên website.
 3. Các cách thức thực hiện backup và restore database
 4. Các cách thức thực hiện backup và restore file

11. Xử lý sự cố website

 1. Nêu tên 1 số sự cố thường gặp khi vận hành website
 2. Website hoạt động chậm thì phải làm thế nào để cải thiện
 3. Công cụ nào trong trình duyệt giúp dò lỗi website
 4. Làm thế nào để nâng cao bảo mật cho website

12. Các hình thức thuê server

 1. Có những hình thức thuê server nào
 2. Mô tả hình thức thuê Dedicate server: ưu, nhược, chi phí, tốc độ, bảo mật  
 3. Mô tả hình thức thuê VPS: ưu, nhược, chi phí, tốc độ, bảo mật
 4. Mô tả hình thức thuê Cloud server: ưu, nhược, chi phí, tốc độ, bảo mật

Các kiến thức quản trị website cần biết nêu trên vẫn chưa hết, nhưng đã tạm bao quát những vấn đề của việc vận hành quản trị website rồi đó bạn nhé.