Các kỹ năng quản trị website cần có

Kỹ năng quản trị website là tập hợp những kỹ năng bạn cần biết và vận dụng để đăng ký, upload website và vận hành website trên mạng.


Kiến thức về tên miền (domain)

 1. Khái niệm cơ bản về tên miền, vì sao phải có tên miền
 2. Cấu trúc của tên miền. Các loại tên miền
 3. Cách chọn tên miền. Các đại lý cung cấp dịch vụ domain
 4. Thủ tục mua và thực hiện mua domain

Kiến thức về hosting

 1. Khái niệm cơ bản về hosting
 2. Vì sao phải có hosting
 3. Phân loại web hosting
 4. Các thông số của web hosting
 5. Phần mềm quản lý hosting
 6. Lựa chọn đại lý thuê phù hợp
 7. Sử dụng hosting miễn phí
 8. Mua hosting

Kỹ năng quản trị domain

 1. Khái niệm về dns
 2. Hoạt động của dns server
 3. Các thông số cơ bản của tên miền
 4. Quản trị tên miền

Kỹ năng quản trị hosting

 1. Các thông số hosting
 2. Subdomain
 3. Addon domain
 4. Park domain
 5. Quản trị hosting: file, database, email…

Kỹ năng Upload website

 1. Các khái niệm về FTP
 2. Thông số của ftp
 3. Các Ftp client: FileZilla, FlashFXP,…
 4. Upload website

Kỹ năng quản trị database

 1. Tạo , xóa , import , export database
 2. Quản trị dữ liệu

Kỷ năng quản trị website

 1. Quản trị website
 2. Thay đổi giao diện: định dạng css, layout…
 3. Quản lý danh mục (category)
 4. Điều chỉnh thông tin : điện thoại, email…
 5. Biết quản lý các bài viết /sản phẩm
 6. Thay đổi logo, banner
 7. Quản lý users
 8. Quản lý comment
 9. Nâng cấp website

Kỹ năng quản trị các công cụ theo dõi

 1. Google analytics: cách nhúng code, cách xem report, cách chia sẻ report…
 2. Google webmaster tools: Cách đăng ký, xem report…

Kỹ năng sao lưu và phục hồi dữ liệu

 1. Sao lưu dữ liệu: Cách sao lưu dữ liệu website
 2. Phục hồi dữ liệu: Cách phục hồi dữ liệu website

Kỹ năng xử lý sự cố website

Biết cách xử lý các sự cố website như: bị tấn công, quên pass admin, hết băng thông, website chậm…

Kỹ năng thuê server VPS, Dedicated & Cloud server

Biết cách thuê , khi nào thuê, ưu nhược điểm của từng loại

Đó là lược qua các kỹ năng vận hành website cần thiết của một người IT Manager để thực hiện quản trị website.