Đưa website lên mạng

Đưa website lên mạng là bài học quan trọng cần thiết cho bạn. Dùng ftp client để upload/download file, vào hosting để tạo database và import data,  hay là cài đặt các cms để cho chúng hoạt động trên host…

Bạn đưa website vào các folder trong domain chính hoặc addon domain hoặc subdomain tùy ý bạn.

FTP LÀ GÌ?

FTP (File Transfer Protocol) là giao thức được tạo ra để truyền file qua hệ thống mạng dùng giao thức TCP/IP.  Dùng FTP, bạn có thể đưa file lên 1 máy nào đó trên mạng  (upload file) hoặc tải file về máy mình từ 1 máy trên mạng (download file)

ftp model

SỬ DỤNG FTP ĐỂ LÀM GÌ?

Đưa website lên mạng là kỹ năng quan trọng rất cần thiết. Bạn sẽ biết upload/download file, tạo database và import trên host, hay cài các cms trên host…

Bạn có thể tùy ý đưa website vào trong domain chính hoặc addon domain hoặc subdomain – đã học trong bài quản trị domainquản trị hosting

FTP CLIENT

FTP client là các chương trình hiểu được giao thức FTP, bạn dùng các chương trình này để kết nối đến các FTP server nhằm mục đích upload/download file giữa máy của mình và server hosting.

ftp model

Có rất nhiều chương trình FTP Client như :

 • FileZilla Client
 • FLASH FXP
 • Smart FTP
 • Cute FTP Pro
 • FTP Rush

THÔNG SỐ CỦA TÀI KHOẢN FTP

Để đưa file từ máy của mình lên hosting bằng dịch vụ FTP, bạn phải có các thông tin sau:

 • Host: Địa chỉ của FTP Server, là địa chỉ IP hoặc url của FTP Server
 • Port: Số hiệu port hoạt động của chương trình FTP Server, thường là 21
 • Username: tên đăng nhập của tài khoản đăng nhập vào FTP Server
 • Pass: Mật khẩu của tài khoản FTP.

KẾT NỐI  FTP SERVER DÙNG FILEZILLA

Cách 1: Khai báo và lưu các thông số cho mỗi site (chỉ khai báo 1 lần)

Vào menu File è chọn Site Manager rồi thực hiện theo gợi ý của hình

Cách 2: Kết nối nhanh đến 1 ftp server

UPLOAD FILE

Chọn các  file muốn upload rồi nhắp nút phải chuột è Upload (xem mục 6 ở hình trên)

QUEUE

Queue là nơi chứa các file bạn đã chọn để upload và đang chờ được đưa lên server. Khi không còn file nào trong queue tức là quá trình upload đã hoàn tất.

KẾT NỐI LẠI TIẾP TỤC UPLOAD

Trong quá trình upload, nếu bị cúp điện hoặc đường truyền lỗi hoặc bạn chủ động ngắt thì kết nối lại như hình

Sau khi kết nối lại thành công, muốn upload tiếp những file chưa đưa lên thì nhắp nút phải chuột trong Queue è chọn Process Queue (xem hình dưới)

Overwrite or Skip?

Có thể bạn được hỏi như hình dưới : bạn thường chọn Overwrite (ghi đè lên file đã có ) hoặc Skip (bỏ qua file, không upload), tùy nhu cầu mà chọn nhé.  Khi Process queue, hãy chọn Skip  để không cần thiết upload lại những file đã đưa lên rồi.

Download file từ host về

Nhắp nút phải chuột tại tên file è chọn lệnh Download

Xóa , đổi tên, tạo folder trên host

Nhắp nút phải chuột tại tên file è chọn lệnh tương ứng

Di chuyền file trên host

Kéo tên file vào folder trên host

Chỉ định quyền truy cập vào file trên host

Nhắp nút phải chuột tại tên file è chọn lệnh File permission è chỉ định quyền  

WEB ĐỘNG

Web động là các trang web có nội dung động, tức nội dung đưa về máy cho user xem được lập trình để hiện ra 1 cách linh động theo các ngữ  cảnh khác nhau.

Nội dung web động thường được lập trình bằng các ngôn ngữ PHP, ASP, ASP.NET, Java, Perl… kết hợp với các cơ sở dữ liệu như Access, My SQL, MS SQL, Oracle, DB2…

DATABASE

Database là nơi chứa dữ liệu cho các trang web động. Trên hosting, số database tạo được tùy thuộc vào việc bạn mua gói hosting nào.

Khi login vào quản hosting , trong phần Database có lệnh MySQL Databases , nhắp lệnh này để tạo.

Cần lưu ý đến 4 thông số Database

 • Database Name
 • User Name
 • Password
 • Host Name

Lưu ý: Khi đặt tên cho DB, cần đặt tên liên quan đến nội dung Website, phòng trường hợp nhầm lẫn về sau

mysql databases

Tạo user để kết nối đến database

Thêm user vào database

Cấp quyền cho user database

CMS – WEBSITE OPEN SOURCE

Ngày nay, để tạo một website tin tức hay bán hàng rất dễ dàng với các CMS mã nguồn mở như WordPress, Joomla, Nuke Viet, Drupal… Đặc điểm chung của các CMS là chúng được lập trình  sẵn phần front end và backend. Database cũng sẽ được tạo ra trong quá trình cài đặt. Nghĩa là người làm website này không cần phải tạo database và không cần phải lập trình để tạo ra các chức năng trong front end và backend.

NUKEVIET

Là source code được viết bằng PHP nhằm thiết lập nhanh chóng 1 website tin tức.

NukeViet là mã nguồn mở do người việt phát triển

Download Nukeviet

Vào google gõ nukeviệt rồi download theo link hiện ra.

Đưa nukeviet lên host

Giải nén file mới down , bạn được folder nukeviet, hãy dùng filezilla để upload các file trong folder nuleviet lên gốc của host nhé

Cài đặt nukeviet

Khi đưa lên host các file xong, bạn mở trình duyệt gõ địa chỉ website để thực hiện cài đặt

Bạn sẽ được hỏi nhiều câu hỏi, đa số là đơn giản, trong đó quan trọng là màn hình khai báo thông số Database

nukeviet install

Cài đặt các thông số cơ bản cho website

nukeviet install

Mau file báo cáo