Trang chủ Vận hành website

Vận hành website

Vận hành website là mục chuyên hướng dẫn các kỹ năng upload website, xử lý sự cố website, quản trị domain, quản trị hosting, mua domain, mua hosting…

các kiến thức quản trị website cần biết.png

Môn quản trị website – các câu hỏi cần bạn trả...

1. Các kỹ năng quản trị website cần có: Kiến thức về domain và...
các kiến thức quản trị website cần biết.png

Các kiến thức quản trị website cần biết

Các kiến thức quản trị website cần biết bao gồm kiến thức về domain, hosting, kiến thức để upload và vận hành website, xử lý sự cố, thuê hosting server...
thue-server

Các hình thức thuê server: VPS, Dedicated & Cloud Server

Các hình thức thuê server bao gồm VPS, Dedicated Server & Cloud Server. Mỗi hình thức có những đặc trưng khác nhau, bạn cần hiểu rõ để sử dụng cho phù hợp.

Xử lý sự cố website

Xử lý sự cố website là công việc bạn khó lòng tránh khỏi khi vận hành website trên mạng, các sự cố từ lớn đến nhỏ đều có thể xảy ra.
sao lưu và phục hồi dữ liệu website

Sao lưu và phục hồi dữ liệu website

Sao lưu và phục hồi dữ liệu website là công việc nhằm bảo vệ dữ liệu, tránh mất mát, tổn thất tài chính, uy tín doanh nghiệp trong vận hành website.
các công cụ vận hành và phân tích website

Các công cụ vận hành và phân tích website

Các công cụ vận hành và phân tích website giúp bạn biết lượng truy cập, thống kê người dùng theo quốc gia, theo trình duyệt , cho biết các các trang lỗi...
kế hoạch phát triển nội dung

Phát triển nội dung website

Kế hoạch phát triển nội dung bao cần làm rõ ai sẽ đọc? người đọc được lợi gì? Khả năng từ ngữ của đội ngũ, dự trù thời gian, phân công người thực hiện…
quản trị website

Quản Trị Website

Quản trị website gồm nhiều việc như đăng tin mới, chỉnh thông tin website (điện thoại, email…), đổi màu sắc, tạm dừng website, backup dữ liệu....
đưa website lên mạng

Đưa website lên mạng

Đưa website lên mạng là kỹ năng quan trọng rất cần thiết. Bạn sẽ biết upload/download file, tạo database và import trên host, hay cài các cms trên host...

Quản Trị Hosting

Quản trị hosting gồm: tạo và cấu hình domain (addon, parked, sub domain), quản lý database, quản lý dung lượng, băng thông, mailbox…
quản trị tên miền

Quản Trị Domain

Quản trị tên miền là việc quan trọng. Các thao tác thường làm trong quản trị trên miền là tạo, chỉnh, xóa các record trỏ về các địa chỉ server của bạn.
Tìm hiểu về hosting

Tìm hiểu về hosting

Tìm hiểu về hosting để biết các thông số vận hành, các gói hosting, thuê host. Tìm hiểu về hosting để biết cách chuyển nhà cung cấp, nâng tốc độ website...

Tìm hiểu tên miền (tiếp theo)

Tìm hiểu tên miền để biết các nguyên tắc đăng ký, tầm quan trọng, xu hướng chọn tên, cách chuyển nhượng...Tìm hiểu về tên miền giúp bạn khai thác tốt hơn.
Tìm hiểu về tên miền

Tìm hiểu về tên miền

Tìm hiểu về tên miền để biết vì sao cần có tên miền, các loại tên miền, các nhà cung cấp, cách đăng ký... bởi vậy tìm hiểu về tên miền là việc rất cần thiết
Kỹ năng quản trị website cần thiết

Các kỹ năng quản trị website cần có

Kỹ năng quản trị website là tập hợp những kỹ năng bạn cần biết và vận dụng để đăng ký, upload website và vận hành website trên mạng.