Trang chủ Uncategorized

Uncategorized

cac-kieu-du-lieu-trong-typescript

Các kiểu dữ liệu trong TypeScript

Các kiểu dữ liệu trong TypeScript trình bày các kiểu dữ liệu dùng trong TypeScript, bao gồm các liểu dữ liệu cơ bản và các kiểu bổ sung