Trang chủ Uncategorized

Uncategorized

trang-layout-voi-bootstrap-va-jquery

Tạo trang layout responsive với bootstrap và jquery

Tạo trang layout responsive với bootstrap và jquery là sử dụng boostrap và jquery để tạo trang layout có thể xem dễ dàng trên các thiết bị khác nhau
table-in-bootstrap

Tables trong Bootstrap

Table là thành phần dùng để hiện dữ liệu dạng bảng (nhiều cột nhiều hàng), trong bootstrap có nhiều class giúp định dạng dễ dàng.
functions-widgets-plugins-trong-jquery

Functions, Widgets, Plugins trong Jquery

A. Hàm on trong Jquery Hàm on() trong jquery là một hàm thường dùng để gắn sự kiện cho tag được...
cac-ham-thuong-dung-trong-jquery

Các hàm thường dùng trong jquery

A. Các hàm HTML a. Các hàm liên quan đến content:  text(), html(), val() Bạn có...
gioi-thieu-jquery-va-chon-phan-tu-trong-jquery

Giới thiệu Jquery và chọn phần tử trong Jquery

A. GIỚI THIỆU JQUERY Jquery là một thư viện Javascript giúp đơn giản cách viết JavaScript trong trang web. JQuery...
thuc-hien-layout-voi-bootstrap

Thực hiện layout với bootstrap

Để thực hiện layout với bootstrap cho trang web, bạn dùng grid system do bootstrap hỗ trợ. Grid system của bootstrap sẽ giúp bạn làm layout rất dễ dàng
cac-component-thuong-dung-trong-bootstrap

Các thành phần trong bootstrap 4

Các thành phần trong bootstrap 4 thì rất nhiều, bạn dùng chúng để tạo giao diện cho trang. Sau đây là các components thường dùng trong bootstrap 4
co-ban-ve-bootstrap

Cơ bản về Bootstrap

Cơ bản về bootstrap là bài viết giới thiệu sơ lược với bạn về thư viện boostrap, cách nhúng vào trang, cấu trúc file, làm quen css trong đó...