Trang chủ PHP nâng cao

PHP nâng cao

Php nâng cao là chuyên mục hướng dẫn học PHP với các kỹ năng nâng cao như triển khai MVC, OOP, Regular Expression, htaccess….

code-xu-ly-gio-hang

Code xử lý giỏ hàng

Code xử lý giỏ hàng để thực hiện các chức năng liên quan đến mua hàng của khách. Như chọn, thêm, xóa sản phẩm, lưu đơn hàng vào database....
thuc-hien-pan-public-voi-mvc

Thực hiện phần public với MVC

Thực hiện phần public với MVC hướng dẫn bạn triển khai phần public của website theo mô hình lập trình MVC.
thuc-hien-phan-admin-voi-mvc

Thực hiện phần admin với MVC

Thực hiện phần admin với MVC là bài viết hướng dẫn bạn triển khai phần admin cho website theo mô hình MVC.
lap-trinh-mvc-trong-php

Lập trình MVC trong PHP

Lập trình MVC trong PHP bài bài viết hướng dẫn bạn sử dụng mô hình MVC trong quá trình phát triển các website.
oop-trong-php

OOP trong PHP

OOP trong PHP là bài viết trình bày về lập trình hướng đối tượng troing PHP. Cách tạo và dùng class, hàm, kế thừa, các cách truy cập...
su-dung-htaccess

Sử dụng .htaccess

Sử dụng htaccess giúp tạo nhiều chức năng hữu ích cho website như cấu hình Apache, bảo mật, giả địa chỉ. cấm theo ip/giờ, báo lỗi thân thiện
su-dung-regular-expression.png

Sử dụng Regular Expression

Sử dụng regular expression là một kiến thức cần có của các developer. Nó giúp giải các bài toán tìm kiếm, tách lọc dữ liệu theo mẫu chỉ định.