Cài đặt Phalcon

Cài đặt phalcon là dễ dàng, version hiện tại của Phalcon yêu cầu PHP 7.2 trở lên và thư viện PSR của PHP. Vì vậy bạn cần cài PHP mới nhất và thư viện PSR. Tham khảo : https://docs.phalcon.io/4.0/en/installation

phalcon- equirements

Bạn nên đọc bài viết Phalcon là gì để xem qua các tổng lược về Phalcon trước khi xem bài này nhé.

1. Cài thư viện PSR

Thư viện psr của php là thư viện cần phải vài để chạy được Phalcon. Bạn thực hiện như sau:

a. Vào https://windows.php.net/downloads/pecl/releases/psr/ rồi chọn version mới nhất của thư viện PSR.

download psr library

b. Trong trang web hiện ra, nhắp để tải thư viện psr phù hợp với php và hệ điều hành của bạn.

download psr library

c. Giải nén file vừa down. sẽ thấy thấy file php_psr.dll

d. Chép file php_psr.dll vào folder \xampp\php\ext

e. Mở file php.ini :

open php.ini

f. Thêm vào file php.ini lệnh nạp thư viện psr ở cuối:

extension=php_psr.dll

f. Stop và Start Apache là xong. (có thể restart lại máy tình)

2. Cài đặt Phalcon Framework

Việc download và cài đặt phalcon cũng đơn giản, bạn thực hiện như sau đây:

a. Vào https://github.com/phalcon/cphalcon/releases/tag/v4.0.6 và tải file phù hợp với php và hệ điều hành của bạn

download phalcon

b. Giải nén file vừa down, bạn sẽ có file php_phalcon.dll

download phalcon

c. Chép file php_phalcon.dll vào folder ext của PHP (cùng vị trí vừa chép psr)

d. Mở file php.ini và thêm lệnh nạp phalcon vào cuối file:

extension=php_phalcon.dll

e. Restart lại webserver Apache rồi vào xem PHP Info

Nếu tìm thấy thông tin phalcon như sau tức là bạn đã cài đặt thành công.

3.  Cài composer

Nếu bạn đã từng dùng PHP framework ắt biết công cụ Composer, nó giúp bạn cài đặt, bổ sung, cập nhật các thư viện cho framework cực kỳ hữu ích. Nếu bạn đã có cài composer thì thôi, còn nếu chưa thì vào https://getcomposer.org/ để download và cài đặt composer nhé. Việc cài đặt tool này không có gì quá đặc biệt, chỉ việc nhắp Next vài bước là xong.

4. Cài đặt Devtool

Cài Phalcon xong, bạn cần cài devtools nữa, vì đây là công cụ cực kỳ hữu ích cho bạn để sử dụng trong quá trình phát triển project Phalcon. Công cụ này do đội ngũ phát triển Phalcon tạo ra và nó tương tự công cụ artisan trong Laravel. Cụ thể, DevTools giúp bạn tạo project, tạo controller, tạo model, quản lý database…Thực hiện như sau:

a. Vào https://github.com/phalcon/phalcon-devtools download file zip, giải nén vào đĩa C:\, bạn đổi tên folder thành phalcon-devtools cho tiện.

b. Việc tiếp theo là vào Environment Variables chỉnh biến Path là xong:

– Mở Control Panel => nhắp System and Security => nhắp vào System => Advanced system settings => nhắp Advanced => Environment Variables

environment variables

– Nhắp biến Path rồi nhắp Edit         

edit path

– Nhắp nút New rồi gõ thêm c:\phalcon-devtools è OK

new variable

– Vào command line, chuyển vào folder phalcon-devtools và gõ lệnh

composer install
install devtools

– Cũng trong command line, gõ lệnh phalcon rồi Enter. Nếu ra như màn hình dưới là OK

phalcon command line

Như vậy bạn đã cài devtools thành công, từ đây bạn dùng devtools để tạo controller, model, migration, tạo layout, tạo view, viết code để hoàn thành project… Công việc còn lại cũng giống như lập trình trong các php framework khác. Trong các bài tới, tôi sẽ viết hướng dẫn các chức năng trong Phalcon và cách thức thực hiện website trong Phalcon.

5. Tạo project Phalcon

Khi đã cài devtools, việc tạo project phalcon là rất đơn giản:

  • Mở cmd rồi chuyển vào gốc của webserver (folder htdocs )
  • Gõ lệnh sau ( phalTest là tên project) : phalcon create-project phalTest
create phalcon project
  • Vào folder htdocs\phalTest, sẽ thấy như sau:
phalcon-project-file-structure

Như vậy bạn đã tạo project thành công, các file trong project phalcon cực kỳ nhỏ gọn nếu so sánh với Laravel, chỉ 13 file trong một project Phalcon version 4.0.6 so với hơn 7000 file của Laravel version 7.22.4.

Bài tiếp theo: giới thiệu các chức năng cơ bản của phalcon