Trang chủ Lập trình Phalcon

Lập trình Phalcon

Lậo trình phalcon là chuyên mục hướng dẫn bạn sử dụng Phalcon đễ phát triển website. Phalcon là PHP framework hiệu năng rất cao dựa trên kiến trúc MVC. Phalcon được thiết kế theo kiểu PHP extension nhằm mục đích giảm thời gian thực thi và đáp ứng nhanh nhất cho người dùng

huong-dan-cai-dat-phal-con.png

Cài đặt Phalcon

Cài đặt phalcon là dễ dàng, version hiện tại của Phalcon yêu cầu PHP 7.2 trở lên và thư viện PSR của PHP. Vì vậy bạn cần cài PHP mới nhất và thư viện PSR.

Phalcon là gì

Phalcon là một framework cho lập trình web PHP, nó có vai trò tương tự như các framework Laravel, CodeIgniter, Yii…Nhưng Phalcon có một kiến trúc rất đặc biệt,