Trang chủ Lập trình Phalcon

Lập trình Phalcon

Lập trình Phalcon là chuyên mục hướng dẫn sử dụng Phalcon. Đây là framework được thiết kế theo kiểu PHP extension nhằm đáp ứng nhanh nhất cho người dùng

huong-dan-cai-dat-phal-con.png

Cài đặt Phalcon

Cài đặt phalcon là dễ dàng, version hiện tại của Phalcon yêu cầu PHP 7.2 trở lên và thư viện PSR của PHP. Vì vậy bạn cần cài PHP mới nhất và thư viện PSR.

Phalcon là gì

Phalcon là gì? Phalcon là framework PHP như Laravel nhưng có kiến trúc rất đặt biệt, nó được thiết kế cho mục tiêu: chạy nhanh nhất.