Gửi mail trong Laravel 7 với mailtrap

Giới thiệu mailtrap

Trước khi gửi mail chính thức tới khách hàng, bạn cần test các chức năng gửi mail, nội dung mail mà khách hàng nhận…Muốn thế bạn sẽ dùng mailtrap, nó là server SMTP giả cho developers test việc gửi mail từ môi trường pre-production và môi trường test với dữ liệu thực mà vẫn tránh được nguy cơ gửi thư rác tới các khách hàng thật (vì mail vẫn được gửi đi mà khách sẽ không nhận được)

Đăng ký tài khoản ở mailtrap

Vào địa chỉ : https://mailtrap.io/  và thực hiện đăng ký., có thể dùng tài khoản google có sẵn cũng được.

Trong màn hình quản trị , bạn sẽ thấy có  Demo inbox. Với tài khoản trả phí bạn có thể tạo thêm nhiều inbox khác.

Cấu hình các thông số gửi mail

Nhắp link Demo inbox (hình trên) rồi chọn Laravel trong mục Integations bạn sẽ thấy các thông số cần cấu hình hiện ra

Nhập các thông số trên vào file .env là xong

Test gửi mail

Giả định bạn đã cài xong auth (gõ 2 lệnh  composer require laravel/ui và  php artisan ui vue –auth  )

Mở trình duyệt và nhập địa chỉ của chức năng reset password :
http://localhost/website_folder/public/password/reset

Nhập 1 địa chỉ email có trong bảng users rồi nhắp nút Send Password Reset Link ,  nếu cấu hình đúng thì mail reset pass sẽ được gửi đi đến Mailtrap. Nó sẽ giữ mail này lại trong inbox của bạn và bạn vào inbox để xem mẫu của mail đã được gửi.