Trang chủ Lập trình Laravel

Lập trình Laravel

Hướng dẫn lập trình Laravel – Framework PHP tốt nhất – middleware, authentication, routing, migration, seeder, eloquent, query builder, validation, blade…

validation-trong-laravel

Validation trong Laravel

Validation trong laravel 7 là cách thức kiểm tra dữ liệu đầu vào để xác định các quy tắc, các ràng buộc các giá trị của dữ liệu có đúng với các quy tắc cần thiết hay không. Ví dụ điểm phải là số từ 1 đến 10, email phải đúng dạng…
mail-trong-laravel-7

Mail trong Laravel 7

Giới thiệu Laravel 7 đã tích hợp sẵn thư viện mã nguồn mở SwiftMailer để gửi mail cho...
gui-mail-trong-laravel-voi-mailtrap

Gửi mail trong Laravel 7 với mailtrap

Laravel 7 hỗ trợ sẵn gửi mail với mailtrap. Mailtrap là server SMTP giả gíúp bạn gửi mail mà khỏi lo thư sẽ tới khách hàng, vì mail sẽ được mailtrap giữ lại
gui0mail-trong-laravel-voi-mailgun

Gửi mail trong Laravel với Mailgun

Mailgun là một là dịch vụ gửi nhận mail API rất hay. Nó cho phép bạn bạn gửi nhận và quản lý email từ website của bạn đến khách hàng.
authentication&middleware-trong-laravel

Authentication và middleware trong Laravel 7

Authentication trong Laravel 7 Authentication trong laravel 7 giúp bạn tạo nên chức năng đăng nhập, thoát, check login,...
quan-tri-database-voi-migration-seeder-eloquent

Quản trị database với Migration, Seeder, Eloquent

A.   Migration Trong Laravel, migration giúp bạn quản lý, lưu trữ cấu trúc database, nó cũng giúp bạn sửa...
blade-template-trong-laravel

Blade Template trong Laravel

Giới thiệu blade template trong Laravel Blade Template nó là templating engine rất mạnh trong Laravel. Nó có nhiều...
làm quen với Laravel

Làm quen với Laravel Framework(tiếp theo)

MVC trong Laravel Mô hình MVC (model, controller, view) là mô hình chuẩn cho ứng...
lam-quen-voi-laravel-framework

Làm quen với Laravel framework

Laravel là một PHP Framework rất nổi tiếng, ra đời năm 2011 và là framework PHP có tài liệu đầy đủ, dễ hiểu, rất nhiều tính năng hỗ trợ phát triển project.