Trang chủ Lập trình Laravel

Lập trình Laravel

Hướng dẫn lập trình Laravel – Framework PHP tốt nhất – middleware, authentication, routing, migration, seeder, eloquent, query builder, validation, blade…

Upload Laravel lên hosting

Upload laravel lên hosting hướng dẫn cách thức đưa website đã được phát triển bằng laravel ở local lên hosting , chính thức chạy production.
restful api trong laravel

Restful API trong Laravel

Restful API trong Laravel hướng dẫn bạn cách triển khai API trong Laravel để tạo nên khả năng trao đổi và quản lý các resource từ xa.

Send mail trong Laravel với Mailgun

Send mail trong Laravel với Mailgun hướng dẫn bạn cách thức gửi mail từ trong Laravel sử dụng dịch vụ MailGun.
validation-trong-laravel

Validation trong Laravel

Validation là hoạt động xác định sự chính xác ý nghĩa của dữ liệu đầu vào. Thường dữ liệu đến từ các form.
middleware trong laravel

Middleware trong Laravel

Middleware trong Laravel hướng dẫn bạn sử dụng middleware để thực hiện các kiểm soát cần thiết phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ trong dự án.
Authentication trong laravel

Authentication trong Laravel

Authentication trong Laravel hướng dẫn cài đặt , sử dụng các chức năng user như đăng nhập, đăng ký, kiểm tra user đăng nhập...
su-dung-eloquent-orm

Sử dụng Eloquent ORM

Sử dụng Eloquent ORM là bài viết hướng dẫn tương tác với database từ Laravel bằng cách dùng thư viện tích hợp...
Sử dụng Migration và Seeder

Sử dụng Migration và Seeder

Sử dụng Migration và Seeder hướng dẫn bạn dùng 2 công cụ quản lý database rất hay trong laravel là Migration và Seeder

Sử dụng Blade trong Laravel

Sử dụng Blade Template trong Laravel để tận dụng những hỗ trợ đặc biệt của blade giúp tạo view và layout nhanh chóng đơn giản và uyển chuyển

Sử dụng query builder trong Laravel

Sử dụng query builder trong Laravel là cách rất đơn giản, dễ dàng , nhanh chóng để tương tác với database từ trong Laravel.
lam-quen-voi-laravel-framework

Làm quen với Laravel framework

Làm quen với Laravel framework là bài hướng dẫn cơ bản về Laravel như tạo project, cấu trúc file, controller, routing, view...